Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Langs de Kloosters

20-05-2005

Stelt u zich eens voor dat u een wandeling begint achter de Grote Kerk op de hoogte van de Peperstraat en u loopt via de Nieuwstraat naar de Achterstraat. Aan het eind van de Achterstraat slaat u linksaf naar de Koepoortsbrug, via het Munnickenveld en het Dal eindigt uw tocht bij de Veemarkt. Nagenoeg al het gebied aan uw rechterzijde behoorde toe aan de kloosters die in Hoorn waren gevestigd.

Rond 1400 ontstonden de meeste van deze kloosters die alle min of meer onder invloed van de Moderne Devotie stonden. Deze beweging, onder leiding van de in Deventer geboren Geert Groote, was vooral praktisch ingesteld. Naast het bidden moest er ook in het levensonderhoud worden voorzien.

Toen de stad in 1572 de zijde van Willem van Oranje koos en zich daarmee afkeerde van het katholieke Spanje werden de kloosters gesloten en het onroerend goed door de stad gekonfisceerd. De gebouwen kregen een andere bestemming zoals oude vrouwenhuis, de munt en burger weeshuis.

Van de oorspronkelijke kloostergebouwen resteren nog slechts twee kapellen. Wel is veel bewaard gebleven van hetgeen er in de 17e en 18e eeuw op de plaats van de kloosters is gebouwd, zoals het kantoor van de VOC, het Statenlogement en verschillende poortjes. Deze monumenten en de rijke historie van de plek waar ze staan, leveren genoeg stof voor een boeiend verhaal door de gidsen van Oud Hoorn tijdens de wandeling op 20 mei a.s.

Tijdens de wandeling wordt en bezoek gebracht aan de Archeologische Dienst die gehuisvest is in de kapel van het voormalige St. Ceciliaklooster. Op de zolderverdieping kan men hier de kapconstructie bewonderen die doet denken aan de kiel van een schip. Een medewerker van de Archeologische Dienst zal u vertellen over de opgravingen en de voorwerpen die daarbij te voorschijn zijn gekomen.

Deze eerste wandeling van het seizoen begint om 19.30 uur op de Roode Steen. Deelname is gratis.

 

 

 

 

Activiteiten overzicht