Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Wachtstad Hoorn?

15-03-2012

architectuurcentrumHoorn is een wachtstad aan het worden; een stad die wacht op de invulling van gebouwen en terreinen. De gaten in de stad en de leegstand van gebouwen worden steeds plijnlijker zichtbaar. In de expositie de lelijke stad (2010) kwam naar voren dat bewoners van Hoorn zich ernstig storen aan ’de gaten in de stad’. Het ziet er naar uit dat deze stedelijke gaten en de leegstand door de economische crisis nog langer in tact blijven dan voorzien. Tijd voor reflectie op hergebruik en improviserende ruimtelijke programma’s in een wachtende stad op 15 maart as in het Architectuurcentrum Hoorn.

wachtstad


Kantoren, braakliggend terrein, kerken, in Hoorn is er een groot stedelijk oppervlak dat leegstaat. Dat is deels het gevolg van de economische crisis maar ook het gevolg van demografisch ontwikkelingen. Interessanter dan de vraag waarom, richt het Architectuurcentrum Hoorn zich in een aantal lezingen op 15 maart op de vraag ’hoe’: hoe gaan we in deze tijden om met een wachtende stad?

Pauzelandschappen
Het voormalige Park Schouwburgterrein aan de Westerdijk, het Kerkplein-gat naast de Beiaard en de voormalige Prisma locatie aan de Weel; voorbeelden van stedelijk terrein in de wachtstand: pauzeplekken. Al jaren lang liggen deze terreinen braak en gebeurt er niets tot ergernis van velen. De vraag die het Architectuurcentrum Hoorn opwerpt is: kan de identiteit van de stad Hoorn versterkt worden door het toevoegen van (tijdelijke) programma’s aan open plekken in de stad?

Tom Bergevoet (architect) schreef een boek over het ontwikkelen van een andere manier van ruimtegebruik, gebaseerd op improvisatie. Hij geeft op 15 maart een lezing over hoe om te gaan met deze pauzeplekken in de stad.

Kantoren voor MOE-landers
De leegstand van kantoren is groot in Nederland. Gemiddeld staat 13.3% van alle kantoorgebouwen leeg: ruim 7 miljoen vierkante meter. Ook in Hoorn is leegstand een prangend probleem. Henk Hansen voormalig wethouder bedacht een oplossing: transformeer kantoorgebouwen in verblijfplekkken voor arbeidsmigranten uit Midden- en Oost Europa (MOE-landers). Hansen zal zijn visie geven op de mogelijkheden tot hergebruik van de leegstaande kantoorpanden.

Lege kerken
De positie van het religieus erfgoed in Nederland is kwetsbaar. Door ontkerkelijking komen steeds meer kerkgebouwen leeg te staan. Deze leegstand leidt tot verwaarlozing, verval en uiteindelijk dreiging van de slopershamer. Twee monumentale kerken in de binnenstad van Hoorn krijgen subsidie voor onderzoek naar herbestemming: de Noorderkerk en de H.H. Cyriacuskerk.

Over het algemeen worden kerkgebouwen in Nederland door teruglopend kerkbezoek minder intensief gebruikt en komen leeg te staan. Om dit te voorkomen wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor hergebruik of een aangepaste functie van het kerkgebouw naast het gebruik voor de eredienst.

Joost Buchner van de gemeente Hoorn verhaalt op 15 maart over de stand van zaken omtrent de toekomst van het Hoornse religieus erfgoed.
Na 15 maart zal een verslag van de lezing en een samenvatting van de presentaties terug te vinden zijn op de website van het
Architectuurcentrum Hoorn.

In de tentoonstellingsruimte van het Architectuurcentrum Hoorn is de tentoonstelling ’Het DNA van Hoorn’ te zien.

datum:donderdagavond 15 maart
tijd:20:00 uur
plaats:Centrale Bibliotheek Hoorn de Salon Wisselstraat 8 Hoorn
kosten:gratis
info:coördinator Gytha Heeren
t: 0229 285783
e:info@archicentrumhoorn.nl
w:www.archicentrumhoorn.nl

 

Activiteiten overzicht