Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Voorjaarsledenvergadering

18-04-2012

oudhoorn

Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,

Van harte nodig ik u uit voor de presentatie en vergadering die op woensdag 18 april 2012 zal worden gehouden.

Ton van der Lee, senior beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, is voor de gemeente Hoorn betrokken bij het beleid rond het IJsselmeergebied.

Hij zal spreken over Hoorn, stad aan het Blauwe Hart.
Het Rijksbeleid t.a.v. het Markermeer en de positie van Hoorn.

De bijeenkomst vindt plaats in de Oosterkerk, Grote Oost 58 te Hoorn.

Daaraan voorafgaand wordt de ledenvergadering gehouden.
De aanvang is 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Agenda:
1. Welkom, algemene mededelingen
2. Verslag najaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 1 2012)
3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur.
4. Jaarverslag 2011 zie Kwartaalblad 1 2012
5. Rekening 2011 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2012).
6. Verslag financiële commissie en décharge van de penningmeester.
7. Begroting 2012 (bijgevoegd bij kwartaalblad 1 2012).
8. Voorstel verhoging contributie per 1-1-2013 van € 20,50 naar € 22,50. Voor degenen die het Kwartaalblad per post ontvangen wordt de bijdrage aan de verzendkosten gesteld op € 2,50. De prijs van het jeugdlidmaatschap en cadeauabonnement blijft gelijk.
9. Benoemen financiële commissie 2012. Piet de Munnik treedt af. Het bestuur stelt voor in zijn plaats Dick Louwman te benoemen.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 8 april 2012) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
10. Egbert Ottens, Coen Droog en Piet van Iersel treden volgens het rooster af en stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 8 april 2012) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
11. Rondvraag
12. Pauze
13. Hoorn, stad aan het Blauwe Hart door Ton van der Lee.
14. Sluiting van de bijeenkomst

Met vriendelijke groeten

Rita Lodde-Tolenaar,
secretaris Vereniging Oud Hoorn.

 

Activiteiten overzicht