Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

20 juni van 19.30 tot 20.30 uur Beiaardconcert door Frits Reynaert

20-06-2012

carillonLUISTERPLAATSEN welke tijdens de avondconcerten geopend zijn:
- De bijbelse tuin van het Foreestenhuis aan het Groote Oost 43
(ingang in de Schoolsteeg)
- De tuin van het Statenlogement aan de Nieuwstraat
(aan de zijkant van het gebouw, de tweede ingang, Nieuwsteeg 40)

1 Kleine Fantasie over “Daar was een sneeuwwit vogeltje” Henry Groen
(* 1957)

2 Trois mouvements autobiographiques Johan Adriaenssen
(* 1950)

3 Tema del ‘Concierto de Aranjuez’ Joaquín Rodrigo
(1901-1999)

4 Suite “Campanae in Campina” Mathieu Dijker
• Allegro moderato (* 1927)
• Andante sostenuto
• Vivace
• Allegro festivo

5 Recuerdos de la Alhambra Francisco Tarrega
(1852-1909)

6 Fantasia op A D G Jef Rottiers
(1904-1985)

7 From suite ‘Nederlandse zeegezichten’ Johan Adriaenssen
• Dageraad (* 1950)
• De zee speelt aan het strand

8 Toccata über den Glockenschlag von Big Ben Andreas Schmid
(*1964)

Dit concert vindt plaats onder auspiciën van de Gemeente Hoorn.

Frits Reynaert bespeelt als stadsbeiaardier de 20e -eeuwse Van Bergen-beiaard van de Grote Kerk te Hoorn, de twee 17e-eeuwse Hemony-beiaarden te Enkhuizen en de twee eveneens 20e -eeuwse Eijsbouts-beiaarden te Almere. In deze gemeentelijke functie heeft hij tevens de muzikaal-technische supervisie over deze carillons en is hij adviseur/coördinator van de zomerserie carillonconcerten. Al vanaf 1982 verzorgt hij de automatische muziek voor de carillons van zowel de Grote Kerk als het Stadhuis en adviseerde omtrent de restauratie en het terugbrengen van het stokkenklavier in de Grote Kerk bij de restauratie in 1991.
Tevens is Reynaert werkzaam als stadsbeiaardier van de gemeente Edam en sinds 1980 één van de drie beiaardiers die de Hemonybeiaard van het Koninklijk Paleis op de Dam te Amsterdam bespelen.

Hij studeerde achtereenvolgens orgel aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort, waar hij in 1985 het diploma Uitvoerend Musicus Beiaard behaalde.

In 1982 nam hij het initiatief om, samen met Leo Hoogeveen, de Vereniging 'Het Carillon te Hoorn' nieuw leven in te blazen en een inzamelingsactie te starten t.b.v. de restauratie van het carillon van de Grote Kerk te Hoorn. Niet in het minst vanwege het nimmer aflatende enthousiasme van en de goede samenwerking met Harm Stumpel, werd het carillon van de Grote Kerk in 1991 weer met de hand bespeelbaar gemaakt, zodat het sindsdien wekelijks door Reynaert bespeeld wordt.

In de zomermaanden verzorgt hij regelmatig concerten in diverse Europese landen. Hij maakte sinds 1988 acht concerttournees naar Canada en de U.S.A.
Daarnaast adviseert Reynaert Gemeenten en Beiaard¬commissies omtrent beiaardcultuurbeleid en restauraties. Hij was sinds 1994 actief in de Commissie Beroepsbelangen van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging (NKV), sinds 2002 als voorzitter. Momenteel maakt Reynaert deel uit van het bestuur van de NKV waar hij vanaf juni 2009 vice-voorzitter is.

Een beschrijving van het carillon treft u hier aan op onze site

 

Activiteiten overzicht