Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

“Groen van Toen”

07-09-2012

groenvantoengroenvantoen
Aan de vooravond van Open Monumenten dag op vrijdag 7 september, is er een lezing in de Oosterkerk van Herman Pley “Groen van Toen” Inloop 19.30 uur aanvang 20.00 uur. Wat is de relatie tussen groen en monumenten? Die vraag staat centraal bij de Open Monumentendag 2012. Het thema op deze dag luidt: Groen van toen. Aanleiding om voor groen als thema te kiezen, zijn de Historische Buitenplaatsen.Ons gebouwde erfgoed kan niet los gezien worden van de omgeving waarin het is opgetrokken. Vrijwel alles wat we in Nederland aan groen hebben, is immers door mensen bedacht en aangelegd in relatie tot de gebouwde ‘stenen’ omgeving. Met Groen van Toen stelt de Stichting Open Monumentendag die relatie centraal.

Maar de Open Monumentendag beperkt zich niet tot buitenplaatsen en landgoederen. Alle groene monumenten komen in het tweede weekend van september aan bod: van hofjes tot plantsoenen, van begraafplaatsen tot kloostertuinen, van stadswallen tot stadsparken, van grafheuvels tot terpen, van villaparken tot tuindorpen, van lanen tot houtwallen. Op Open Monumentendag 2012 leren we monumentaal Nederland nog beter kennen: van binnen en van buiten.

Het jaar 2012 staat namelijk in het teken van het thema Historische Buitenplaatsen. Maar 'Groen van toen' gaat om veel meer dan alleen buitenplaatsen. Met dit thema is er aandacht voor monumentaal groen in brede zin: stadsparken, tuinen, boerenerven, landgoederen, buitenplaatsen, lanen, monumentale bomen, begraafplaatsen, verdedigingswerken, landschapselementen (grafheuvels, terpen, dijken), hofjes, villaparken, tuindorpen en meer.
groenkerkhof
De Open monumentendag is de dag waarop waarop duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. Open Monumentendag 2012 wordt georganiseerd op 8 en 9 september 2012.

 

Activiteiten overzicht