Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Voorjaarsledenvergadering 17 april 2013, 19.30u.

17-04-2013

oudhoornAan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,
van harte nodig ik u uit voor de overdracht van de Maquette Hoorn anno 1650 aan het Westfries Museum. Deze overdracht wordt voorafgegaan door de ledenvergadering en vindt plaats op woensdag 17 april 2013. De ledenvergadering vindt plaats in de Oosterkerk, Grote Oost 58 te Hoorn. De aanvang is deze keer 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur). S.v.p. museumkaart meenemen!

Agenda:
1. Welkom, algemene mededelingen
2. Verslag najaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 1 2013)
3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur.
4. Jaarverslag 2012 zie Kwartaalblad 1 2013
5. Rekening 2012 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2013).
6. Verslag financiële commissie en decharge van de penningmeester.
7. Begroting 2013 (bijgevoegd bij kwartaalblad 1 2013).
8. Benoemen financiële commissie 2013. Jan Wigard treedt af. Het bestuur
stelt voor in zijn plaats Sebastiaan Hol te benoemen.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 10 april 2013) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
9. Jan Floris, Rita Lodde en Hieke Stapel treden volgens het rooster af en
stellen zich herkiesbaar voor een nieuwe periode van drie jaar.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 10 april 2012) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
10. Rondvraag

11. Overdracht van de maquette Hoorn anno 1650 aan het Museum
12. Sluiting van de bijeenkomst omstreeks 20.15 uur
13. Wandelingetje naar het museum
14. Bezichtiging van de maquette in de kelder in groepjes

Met vriendelijke groeten
Rita Lodde-Tolenaar,
secretaris Vereniging Oud Hoorn.
S.v.p. museumkaart meenemen!

 

Activiteiten overzicht