Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Rabo Fietssponsortocht

08-06-2013

oudhoornEvenals vorig jaar hebben we zowel de Vereniging als de Stichting Monumenten Oud Hoorn aangemeld voor de Rabo Fietssponsortocht van 35 km op zaterdag 8 juni. Er wordt gestart tussen 9.00 en 10.30 uur bij het Rabobankkantoor Nieuwe Steen 29 en we moeten voor 13.30 uur terug zijn. Het levert Oud Hoorn € 25,- per deelnemer op met maximum van € 250,- per vereniging/stichting.
We kunnen nog een aantal enthousiaste fietsers gebruiken, jong of oud.
sponsortocht

Let op: kinderen jonger dan 12 jaar mogen uitsluitend deelnemen (zelfstandig fietsen) onder begeleiding van een volwassene. Deelnemers hoeven geen lid van Oud Hoorn te zijn. Liefhebbers graag zo spoedig mogelijk opgeven bij ondergetekende (e-mailadres: penningmeester@oudhoorn.nl). Nadere informatie volgt.

Info rabosponsortocht

 

Activiteiten overzicht