Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Carillonconcert Open Monumentendag

14-09-2013

carillonopenmonumentendagLUISTERPLAATSEN welke tijdens de avondconcerten geopend zijn:
- De bijbelse tuin van het Foreestenhuis aan het Groote Oost 43 (ingang in de Schoolsteeg)
- De tuin van het Statenlogement aan de Nieuwstraat
(aan de zijkant van het gebouw, de tweede ingang, Nieuwsteeg 40)

frits reynaert


13.00tot 13.30 uur: Beiaardconcert door Frits Reynaert met de Hoornse Brassband,o.l.v. Erwin ter Bogt


13.30 tot 15.00 uur: Open Toren;tot 14.00 demonstratie carillonbespeling

Stadsbeiaardier Frits Reynaert bespeelt als stadsbeiaardier de 20e -eeuwse Van Bergen-beiaard van de Grote Kerk te Hoorn, de twee 17e-eeuwse Hemony-beiaarden te Enkhuizen en de twee eveneens 20e -eeuwse Eijsbouts-beiaarden te Almere.
In deze gemeentelijke functie heeft hij tevens de muzikaal-technische supervisie over deze carillons en is hij adviseur/coördinator van de zomerserie carillonconcerten.
Al vanaf 1982 verzorgt hij de auto¬matische muziek voor de carillons van zowel de Grote Kerk als het Stadhuis en adviseerde omtrent de restauratie en het terugbrengen van het stokkenklavier in de Grote Kerk bij de restauratie in 1991.
Tevens is Reynaert werkzaam als stadsbeiaardier van de gemeente Edam.

Al sinds 1980 is hij één van de beiaardiers die de Hemonybeiaard van het Koninklijk Paleis op de Dam te Amsterdam bespelen en is tegenwoordig eveneens coördinator van deze bespelingen. Hij studeerde achtereenvolgens orgel aan het Sweelinck Conser¬vatorium te Amsterdam en beiaard aan de Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort, waar hij in 1985 het diploma Uitvoerend Musicus Beiaard behaalde.

In 1982 nam hij het initiatief om, samen met Leo Hoogeveen, de Vereniging 'Het Carillon te Hoorn' nieuw leven in te blazen en een inzame¬lingsactie te starten t.b.v. de restauratie van het gemeentelijk carillon van de Grote Kerk te Hoorn.
Niet in het minst vanwege het nimmer aflatende enthousiasme van en de goede samenwerking met Harm Stumpel, werd het carillon van de Grote Kerk in 1991 weer met de hand bespeelbaar gemaakt, zodat het sinds¬dien wekelijks door Reynaert bespeeld wordt.

In de zomermaanden verzorgt hij regelmatig concerten in diverse Europese landen. Hij maakte sinds 1988 acht concerttournees naar Canada en de USA., de laatste in 2011, toen hij een aantal concerten verzorgde in de staten Vermont en New York.

Daarnaast adviseert Reynaert Gemeenten en Beiaardcommissies omtrent beiaardcultuurbeleid en restauraties.
Hij was sinds 1994 actief in de Commissie Beroepsbelangen van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging (NKV), sinds 2002 als voorzitter. Momenteel maakt Reynaert deel uit van het bestuur van de NKV; van juni 2009 tot 2012 als vice-voorzitter.

Een beschrijving van het carillon treft u hier aan op onze site

 

Activiteiten overzicht