Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Najaarsledenvergadering 10 uur Oosterkerk

25-10-2014

Hoorn, september 2014

Aan de leden van Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,

Van harte nodig ik u uit voor de lezing van Tamara Tesselaar over het project ‘Vele handen’ en de uitreiking van de monumentenprijs 2014 op zaterdag 25 oktober 2014.

Voorafgaand wordt de najaarsledenvergadering gehouden.
De aanvang is 10.00 uur
De bijeenkomst vindt plaats in de Oosterkerk, Grote Oost 58 te Hoorn.
Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.30 uur.

Agenda:

1. Welkom, algemene mededelingen
2. Verslag voorjaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 2 2014)
3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur
4. Benoeming nieuw bestuurslid Ron Dol. Met het oog de komende jubileumviering en het toenemend belang van publiciteit wordt een extra bestuurslid voorgesteld, die zich speciaal met PR-zaken zal bezighouden.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 18 oktober 2014) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
5. Plannen voor de jubileumviering in 2017 (zie vervolgpagina’s) Medewerking gevraagd.
6. Uitreiking van de monumentenprijs 2014 met toelichting door Pieter Meijers (bureau Erfgoed)
7. Rondvraag
8. Pauze
9. Presentatie door Tamara Tesselaar van het Westfries Archief over het project ‘Vele handen’. Bij het archief wil men met de hulp van vrijwilligers de lidmaatboeken via internet toegankelijk maken.
10. Sluiting

Na afloop is er gelegenheid om het pand dat de monumentenprijs heeft ontvangen te bezoeken

Met vriendelijke groeten
Rita Lodde-Tolenaar,
secretaris

 

Activiteiten overzicht