Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Tentoonstelling (archief)

De Waag in beeld gebracht

29-12-2014 t/m 08-04-2015

Waag van Hoorn, DeZo vlak voor de feestdagen is er een geweldig boek verschenen over de Hoornse Waag. Het boek is voor slechts 15 euro te verkrijgen bij de vereniging Oud Hoorn (Onder de boompjes 22) maar ook bij de Hoornse boekhandel, Stumpel, de Oosterkerk, het Foreestenhuis en bij de vrienden van het Westfries Museum en van het Westfries Archief. Het is een eenmalige uitgave, dus op is op!

Naar aanleiding van deze mooie uitgave is in het gebouw van de Vereniging Oud Hoorn een kleine maar mooie expositie ingericht met beeldmateriaal van de Waag. De ingelijste foto's en prenten geven een fraai beeld van het markante Hoornse gebouw door de eeuwen heen.
De Waag heeft altijd een centrale plaats in de stad ingenomen. Bij de toenemende welvaart in de tweede helft van 16de eeuw hoorde een representatief waaggebouw en in juni 1609 werden de eerste funderingen voor de huidige waag gelegd naar ontwerp van architect Hendrick de Keyser. Het belangrijkste product dat in de Waag werd gewogen en verhandeld was kaas: tweemaal per week kwamen West-Friese boeren met hun wagens, karren of boten naar de Rode Steen, ook Kaasmarkt geheten, om hun kazen op de markt uit te stallen.

De expositie kan bezocht worden tijdens de openingstijden.

Vereniging Oud Hoorn
Oost-Indisch Pakhuis
Onder de Boompjes 22
Openingstijden:
Dinsdag en donderdag: 10.00 uur - 16.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur - 14.00 uur

Uit de nieuwsrubriek van deze website:

Waag van Hoorn, DeHet slotakkoord van het Dick van der Knaapfonds in Hoorn is ook meteen een fraaie uitsmijter geworden: een nieuw boek over de (bouw)historie van De Waag. Het is de laatste bijdrage van dit fonds aan de cultuurhistorie van de stad. Het boek is geschreven door Pieter Meijers en Laura Jonkhoff. Gisteren werd het boek ten doop gehouden in de statige Oosterkerk, met als bijzonderheid dat het pas eind deze maand bij de boekhandels en bij Oud Hoorn te koop komt. De oplage is nog niet helemaal gebonden. Een andere voorwaarde: de verkoopprijs is slechts 15 euro. “Zodat iedere Hoornaar het kan kopen”, aldus bestuurslid John Lamers namens de stichting. “Een ding weet ik zeker: dit is de mooiste waag van Nederland”. Naamgever Dick van der Knaap (1928 – 2001) was onder meer decorbouwer bij de NOS en liet bij zijn dood een stevig bedrag na. Een deel ging naar de restauratie van het orgel in de Koepelkerk, de rest kwam bij de stichting terecht. En dat geld werd besteed aan subsidie voor historische boeken over de stad. Inmiddels kent Hoorn 18 van dit soort bouwhistorische boeken die onder auspiciën van Oud Hoorn en de Publicatiestichting Bas Baltus zijn verschenen. En alleen daarom is de stad al uniek. Het bestuur vindt dat de tijd rijp is om te stoppen. Speciaal is dat uitgerekend De Waag het onderwerp is geworden van het laatste boek. Ooit was het plan geweest om de Hoornse boekenreeks hiermee te beginnen. Alle gegevens zijn vanaf de start van de bouw in 1606 bewaard gebleven en vormden een dankbare inspiratie voor de twee auteurs.

“Een zeldzame herbouwer”
Wie zoveel liefde voor de stad en har monumenten heeft, verdient een extra buiging. Met die woorden zette de burgemeester Onno van Veldhuizen John Lamers in de schijnwerpers. Lamers (79) stopt met zijn bestuurswerk voor de stichting Dick van der Knaap en heeft de afgelopen decennia tal van Hoornse kerkgebouwen van der ondergang gered. Tijdens de doop van het boek over de Waag kreeg hij een groot applaus voor zijn werk. “Hoorn heeft gelukkig altijd wachters, denkers en bouwers gekend die zich om de stad bekommeren”, wist Van Veldhuizen. “Maar John Lamers is een zeldzame herbouwer”.

Uit: NHD Dagblad voor West-Friesland zaterdag 15 november 2014 door Martin Menger

TV Hoorn maakte dit filmpje van de presentatie van het boek

 

Activiteiten overzicht