Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Voorjaarsledenvergadering in Oosterkerk 20.00u.

15-04-2015

oudhoornDe uitnodiging wordt met het Kwartaalblad aan de leden verspreid.
Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,
Van harte nodig ik u uit voor de lezing door de archeoloog Michiel Bartels
‘Archeologie en geschiedenis van Dijk en Hop’ en de ledenvergadering van de Vereniging.

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 15 april 2015.
De plaats is de Oosterkerk, Grote Oost 58 te Hoorn.

De aanvang is 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Agenda:
1. Welkom, algemene mededelingen
2. Verslag najaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 1 2015)
3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur.
4. Jaarverslag 2014 (zie Kwartaalblad 1 2015)
5. Rekening 2014 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2015).
6. Verslag financiële commissie en decharge van het bestuur.
7. Begroting 2015 (bijgevoegd bij kwartaalblad 1 2015).
8. Bestuurslid Hieke Stapel treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de benoeming van een nieuw bestuurslid in de najaarsvergadering te laten plaatsvinden tegelijk met andere bestuurswijzigingen.
9. Benoeming lid financiële commissie. Dick Louwman treedt volgens rooster af. Het bestuur stelt voor Piet de Munnik te benoemen.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 9 april 2014) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
10. Stand van zaken betreffende de viering van het 100-jarig bestaan.
11. Rondvraag
12. Pauze
13. Lezing over ‘Archeologie en geschiedenis van Dijk en Hop’ door de
gemeentearcheoloog Michiel Bartels.
14. Sluiting van de bijeenkomst

Met vriendelijke groeten
Rita Lodde-Tolenaar,
secretaris Vereniging Oud Hoorn.

 

Activiteiten overzicht