Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Najaarsledenvergadering 2015, Oosterkerk 10.00u.

31-10-2015

oudhoornHoorn, september 2015


Aan de leden van Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,


Van harte nodig ik u uit voor de lezing van Christiaan Schrickx over “ Het Klooster Bethlehem”. In april 2015 is hij in Leiden op dit onderwerp gepromoveerd en inmiddels is zijn prachtige boek verschenen.
Deze lezing vindt plaats op zaterdag 31 oktober 2015.
 
Voorafgaand wordt de najaarsledenvergadering gehouden.
De aanvang is 10.00 uur
De bijeenkomst vindt plaats in de Oosterkerk, Grote Oost 60 te Hoorn.
Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.30 uur. 

Agenda:

1. Welkom, algemene mededelingen
2. Verslag voorjaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 3 2015)
3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur
4. Benoeming nieuwe bestuursleden.
 Egbert Ottens treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in zijn plaats Jaap van der Hout te benoemen. Hij zal de functie van voorzitter gaan bekleden.
 Jaap van denr Hout is stedenbouwkundige en heeft voor de gemeente Hoorn en gemeente Zaanstad gewerkt. Nu is hij nog voorzitter van de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Noord-Holland Noord. Door zijn werk is hij nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van historische binnensteden; daar ligt ook zijn hart. Hij woont sinds jaar en dag met veel genoegen in de binnenstad van Hoorn.
 Piet van Iersel treedt volgens rooster af en is herkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 17 oktober 2015) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
 Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 17 oktober  2015) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
5. Benoeming nieuw lid van de financiële commissie. Dick Louwman treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor in zijn plaats Arend Stapel te benoemen. Voor de regeling van tegenkandidaten zie hiervoor.
6. Uitreiking van de monumentenprijs 2015
7. Rondvraag
8. Pauze
9.  Lezing door Christiaan Schrickx over het Klooster Bethlehem.
10.  Sluiting

Na afloop is er gelegenheid om het pand dat de monumentenprijs wint te bezoeken.

Met vriendelijke groeten
Rita Lodde-Tolenaar,
secretaris

 

Activiteiten overzicht