Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Voorjaarsledenvergadering in Oosterkerk 20.00u.

20-04-2016

oudhoornAgenda ledenvergadering 20 april 2016 Hoorn, maart 2016
Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,
Van harte nodig ik u uit voor een bijzondere lezing door twee archeologen, dr. Andrzej Antczak en Magdalena Antczak MA, werkzaam aan de Universiteit van Leiden m.m.v. Michiel Bartels over hun Onderzoek op het Zuid-Amerikaanse eiland La Tortuga en voor de ledenvergadering van de Vereniging.

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 20 april 2016.
De plaats is de Oosterkerk, Grote Oost 58 te Hoorn.

De aanvang is 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Agenda:
1. Welkom, algemene mededelingen

2. Verslag najaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 1 2016)

3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur.

4. Jaarverslag 2015 (zie Kwartaalblad 1 2016)

5. Rekening 2015 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2016).

6. Verslag financiële commissie en decharge van het bestuur.

7. Begroting 2016 (bijgevoegd bij kwartaalblad 1 2016).

8. Bestuurslid Jan Floris treedt af en is niet herkiesbaar.

Bestuurslid Rita Lodde-Tolenaar treedt volgens rooster af en is herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor haar te herbenoemen en de benoeming van
a. Carel Brouwers, leraar klassieke talen, bewoner van de binnenstad. Hij
heeft onder meer als interesseveld ICT.

b. Jelly Drijfhout, Zij is bewoner van de binnenstad, zeer betrokken bij de
ontwikkelingen. Tot 2014 heeft zij gewerkt als directeur van de Stichting
kinderopvang.


Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 6 april 2016) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

9. Rondvraag

10. Pauze

11. Lezing over ‘Archeologische vondsten op Zouteiland

zouteiland

12. Sluiting van de bijeenkomst.

Met vriendelijke groeten
Rita Lodde-Tolenaar,
secretaris Vereniging Oud Hoorn.

 

Activiteiten overzicht