Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Aankondiging congres Middeleeuwse Archeologie

24-06-2016

De Stichting voor de Middeleeuwse Archeologie organiseert op vrijdag 24 juni 2016 het eendaagse congres:

Dijken, dammen en duikers. Archeologie van de waterbeheersing in Middeleeuws Nederland

Doel van dit congres is om naar aanleiding van de grootschalige onderzoeken naar zeedijken in West-Friesland inzicht te krijgen in de archeologie van de waterbeheersing in Nederland vanaf de Late Middeleeuwen tot in de Nieuwe Tijd. Tijdens het congres zal zowel het onderzoek naar zeedijken, rivierdijken, kades, sluizen als milieumatige veranderingen worden aangesneden. Daarnaast vindt er een kruisbestuiving plaats tussen inhoudelijk archeologisch,  historisch en landschappelijk onderzoek. Tevens wordt gesproken over hoe in het huidige moderne Nederland deze belangrijke culturele elementen kunnen worden geborgd en in planvorming kunnen dienen als inspiratiebron. Het congres eindigt met een paneldiscussie over onderzoeks- en behoudsdoelen voor de toekomst.

Foto: Copyright Archeologie Gemeente Alkmaar

Datum: vrijdag 24 juni 2016
Locatie: Oosterkerk, Grote Oost 58-60, 1621 BX Hoorn Zaal open: 9.30 u, start congres 10.00 u precies. Einde congres 17.00 u met borrel hierna.

Het congres is bedoeld voor beroepsarcheologen, beleidsmakers, historici, waterschappen, studenten, amateurhistorici en – archeologen, kortom voor een ieder die geïnteresseerd is in dijken, dammen en duikers.

Opgave: U kunt zich voor dit congres aanmelden door:
1. een e-mail te sturen naar info@middeleeuwsearcheologie.nl .Bij opgave van meerdere personen graag vermelden wie zich opgeeft, voorzien van e-mail adres
EN
2. het deelnamegeld te storten op IBAN: NL 17 INGB 000 362 8096
Deelname kan alleen plaatsvinden als het bedrag op onze rekening is aangekomen.

Het congres kent drie tarieven:
Early Bird: inschrijven vóór 1 mei 2016, € 25,-
Normaal tarief: tot 20 juni 2016, € 35,-
Aan de deur: op 24 juni 2016, € 40,- (alleen contant, geen pin)
Studenten betalen tot 20 juni € 25,-
Inbegrepen in het deelnamegeld zijn: koffie, thee, lunch, borrel en congresboekje.
De voertaal is Nederlands.

Programma (wijzigingen voorbehouden):

Lezing 1
Prof. Dr. Petra van Dam (Waterstaatsgeschiedenis, Vrije Universiteit, Amsterdam).
De rol van de dijk in de adaptatiestrategie van de bewoners van de Nederlandse wetlands.

Lezing 2
drs. Patrick Ploegaert (BOOR, Gemeente Rotterdam)
Recent onderzoek naar de bedijking in de Rotterdamse binnenstad.

Lezing 3
drs. Seger van den Brenk (Periplus Archeomare, Amsterdam)
De verdronken dijk van Texel in het Marsdiep.

Lezing 4
Ir. Luuk Keunen (RAAP Archeologisch Adviesbureau)
Rivierdijken langs de Waal; een archeologisch en historisch onderzoek naar de Waalbandijk bij Lent (gem. Nijmegen).

Lezing 5
drs. Sander Gerritsen (Bureau Erfgoed, Archeologie West-Friesland, Gemeente Hoorn)
Dwars door de Klamdijk. Archeologisch onderzoek van een middeleeuwse dijk en een kleine nederzetting genaamd Lutjeschardam nabij Hoorn.

Lezing 6
drs. Robert van Dierendonk (Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Middelburg) & Bas Chalumeau (AWN Zeeland)
Zeeuwse Zeedijken. Het dijkenonderzoek in Zeeland.

Lezing 7
Key Note Speech (in het Duits)
Dr. Sonja König (Ostfriesische Landschaft, Aurich-D.), Dr. Annette Siegmüller, Dr. Johannes Ey & Dr. Steffen Wolters (NIhK, Wilhelmshaven-D.).
Der Stackdeich von Jarßum bei Emden (Niedersachsen). Vom Ringdeich bis zum aktuellen Seedeich – Deichlinienüberschneidungen auf kleinstem Raum.

Lezing 8
drs. Menne Kosian (Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
Land, Water, Land. Tien eeuwen schizofrene relatie van de Nederlanders met het water.

Lezing 9
Adam Sundberg (University of Kansas, USA)
Dijken, cultuur en wormen: Milieugeschiedenis van de paalworm-epidemie.

Lezing 10
drs. Miranda de Wit (MUG Ingenieursbureau, Leek-Groningen)
Verloren verlaat. Onderzoek naar een 18de-eeuwse sluis in de Hunze bij Gieten (Dr.).

Lezing 11
drs. Michel Lascaris (Rijksdienst Cultureel Erfgoed)
Dijken als cultureel erfgoed, nu en in de toekomst.

Lezing 12
drs. Michiel H. Bartels (Bureau Erfgoed, Archeologie West-Friesland, Gemeente Hoorn)
Dwars door de Dijk, archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen.

Excursies
Excursie 1
Cees Aay & Theo van Meurs (Archeologie West-Friesland , AWN afd. 2, LWAOW)
Vaartocht naar de verdronken dijken in het Hoornse Hop (beperkt aantal plaatsen beschikbaar).

Excursie 2.
Dr. Christiaan Schrickx (Bureau Erfgoed, Archeologie West-Friesland, Gemeente Hoorn)
Rondleiding over de dijken van Hoorn (beperkt aantal plaatsen beschikbaar).

Het congres wordt gesponsord door de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en de Gemeente Hoorn en ondersteund door de Stichting Archeologie West-Friesland.

De deelnemers kunnen aan het eind van het congres de nieuwe publicatie ‘Dwars door de Dijk, archeologie en geschiedenis van de Westfriese Omringdijk tussen Hoorn en Enkhuizen’ met een interessante congreskorting aanschaffen.

Voor de bereikbaarheid van de Oosterkerk in Hoorn, kijk op: www.oosterkerkhoorn.nl
Voor informatie over Hoorn en eventuele overnachtingsmogelijkheden, kijk op: www.hoorn.nl en www.hallohoorn.nl

 

Activiteiten overzicht