Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Najaarsledenvergadering in Oosterkerk 10.00u.

15-10-2016

oudhoorn

Aan de leden van Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden.
Van harte nodig ik u uit voor de lezing van mevrouw Maaike Deckers, directeur van Bibliotheek Hoorn. Zij zal spreken over het educatief beleid van de bibliotheek en de raakvlakken met Oud Hoorn. 

Deze lezing vindt plaats op zaterdag 15 oktober 2016.

Voorafgaand wordt de najaarsledenvergadering gehouden, aanvang 10.00 uur

De bijeenkomst vindt plaats in de Oosterkerk, Grote Oost 60 te Hoorn.

Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.30 uur.

 Agenda:

Welkom, algemene mededelingenVerslag voorjaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 3 2016)Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuurBreed 12 toelichting op de plannen.Toelichting op een mogelijk nieuwe huisvesting van de vereniging.

In deze vergadering wordt u bijgepraat over mogelijke nieuwe huisvesting van de vereniging. Besluiten worden nu nog niet genomen. Bij eventuele verdere stappen worden besluiten pas genomen in een extra ledenvergadering die op dinsdag 22 november a.s. om 20 uur in Huis Verloren zal plaatsvinden. De uitnodiging en de stukken worden digitaal toegestuurd aan alle ons bekende mailadressen van onze leden.

Wanneer u deze niet ontvangt en de vergaderstukken voor 22 nov. graag wilt ontvangen, stuur dan even een berichtje naar info@oudhoorn.nl of bel op dinsdag of donderdag naar het Pakhuis 0229 273570.

Op zaterdag 12 november kunt u de plannen bekijken en bespreken met bestuursleden. U bent welkom tussen 10-14 uur in het Pakhuis.

Predicaat koninklijkMonumentenprijs 2016RondvraagPauzeLezing door Maaike DeckerSluiting

 Na afloop is er gelegenheid om het pand dat de monumentenprijs wint te bezoeken.

Met vriendelijke groeten

Rita Lodde-Tolenaar,

Secretaris Vereniging Oud Hoorn

 

Activiteiten overzicht