Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Langs de havens

26-05-2006

Nadat in 1341 de eerste gegraven haven van Hoorn was aangelegd volgden er nog een flink aantal zoals de Appelhaven en de Karperkuil. De scheepvaart en ook de daarmee verbonden handel was van groot belang voor de rijkdom van de stad.
Schepen uit Hoorn trof men aan op alle wereldzeeën. Bekende namen waren hiermee verbonden zoals de legendarische schipper van de Nieuw Hoorn, Willem Ysbrantsz. Bontekoe of de Hoornse kapitein Willem Cornelisz Schouten, die als eerste het zuidpunt van Vuurland heeft gerond en naar zijn geboorteplaats Kaap Hoorn vernoemde.
Een grote vooruitgang in de scheepsbouw was de ontwikkeling van het fluitschip door Pieter Jansz. Liorne. Vijftig jaar nadat in Hoorn het eerste fluitschip van de werf was gelopen bestond meer dan de helft van de Hollandsche koopvaardijvloot uit dit scheepstype. Zelfs in Duitsland en Engeland zag men de voordelen en werden deze schepen gebouwd.

Onderweg wordt de wandelaar een blik gegund in een van de oudste pakhuizen van Hoorn, nu in gebruik als kantoor. De indrukwekkende zeventiende eeuwse koopmanshuizen, de schilderachtige Hoofdtoren en de verschillende pakhuizen waarlangs deze wandeling voert ademen nog steeds de sfeer van de rijke zeevaarthistorie van de stad.

De wandeling zal plaatsvinden op vrijdag 26 mei a.s. om 19.30 uur. De start is op de Roode Steen en deelname is gratis.

 

Activiteiten overzicht