Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Oud Hoorn Jubileum (archief)

Voorjaarsledenvergadering

12-04-2017

Oosterkerk

 Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden. Van harte nodig ik u uit voor een bijzonder programma door jongeren, een lezing van Ab Gietelink en voor de ledenvergadering van de Vereniging.Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 12 april 2017. De plaats is de Oosterkerk, Grote Oost 58 te Hoorn.
De aanvang is 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

 

Agenda:

1. Welkom

2. Hoe Hoorn veranderde, film gemaakt door leerlingen van het Horizon College.

3. Hoe maak je Hoorn aantrekkelijk voor jongeren? Vijf presentaties door leerlingen van het voortgezet onderwijs, scholengemeenschap Tabor.

4. Prijsuitreiking door wethouder Ben Tap.

5. Algemene mededelingen en actualiteiten

6. Verslag najaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 1 2017)

7. Jaarverslag 2016 (zie Kwartaalblad 1 2017)

8. Jaarrekening 2016 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2017)

9. Verslag financiële commissie en decharge van het bestuur

10. Begroting 2017 (bijgevoegd bij kwartaalblad 1 2017)

11. Bestuurslid Henk Halsema treedt af en is niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor de benoeming van

Jan Haring, geboren boven de bloemenwinkel die destijds in de Lange Kerkstraat gevestigd was, in hart en nieren Horinees. Vele jaren mede- eigenaar van Haring’s Bloemservice en actief in ondernemers­verenigingen. In samenwerking met de gemeente bezig met het realiseren van Hoorn Marketing. Binnen het bestuur zal hij zich m.n. bezig met het beheer en de vrijwilligers. Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 5 april 2017) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

12. Financiële commissie. Piet de Munnik treedt af. Het bestuur stelt voor Gerard van Stijn te benoemen. Tegenkandidaten zie hiervoor.

13. Jubileumactiviteiten

14. Rondvraag

15. Pauze

16. Lezing Achter de Hollandse waterlinie door Ab Gietelink van Theater Nomade

17. Sluiting van de bijeenkomst

 Met vriendelijke groeten

 Rita Lodde-Tolenaar,

secretaris Vereniging Oud Hoorn.     

 

Activiteiten overzicht