Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Gedempte grachtenwandeling

09-06-2006

Vrijdag 9 juni kunt u met Oud Hoorn wandelen over de gedempte grachten van onze stad. Helemaal juist is deze aanduiding niet want de meeste grachten zijn niet gedempt maar overkluisd. Dat werd indertijd gezien als een grote vooruitgang. Men was af van de stankoverlast - de grachten waren in feite open riolen - en men verkreeg meer ruimte voor vervoer over de weg. De overkluisde grachten bleven als riool in gebruik en omdat zij met elkaar in verbinding stonden konden zij regelmatig worden doorgespoeld. Hiervoor werden volgens Feyken Rijp in 1624 twee molens buiten de Noorderpoort gezet. Dat deze molens voor een sterke stroom zorgden blijkt wel als hij in zijn Chronijk vermeldt "Anno 1626. Viel een seker Jongen omtrent negen jaren oud by de Steenen-brug in 't water en dewijl de molens maalde was er een groote stroom en doortogt van water waar deze jongen onder het verwelft raakte en dreef met de stroom voort omtrent 450 treden tot buyten de Noorder-poort alwaar hy weder fris en gesond wierd uyt gehaald". Betwijfeld mag worden of hij er echt fris werd uitgehaald maar in ieder geval had hij het wel overleefd.
Tijdens deze wandeling bezoeken wij de regenten- en regentessenkamer van het St. Jozefhuis. Fraai beschilderde plafonds, originele betimmeringen en op linnen geschilderd behangsel van rond het jaar 1780 zijn hier te bewonderen. Thans is dit het onderkomen van de Kaap-Hoornvaarders. Hier hoort u hoe het komt dat het zuidelijkste puntje van Zuid Amerika naar onze stad is genoemd.
De wandeling start om 19.30 uur op de Roode Steen. Deelname is gratis.

 

Activiteiten overzicht