Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Dijkenwandeling, vertrekpunt: Vale Hen

09-07-2004
Wegens het succes van het vorig jaar toen de Vereniging Oud Hoorn voor het eerst een wandeling hield in het gebied van De Westerdijk tot aan het Oostereiland, is deze wandeling ook dit jaar weer in het programma opgenomen. Tijdens de route, die begint bij de voormalige Westerpoort, wordt o.a. iets verteld over de voormalige steenhouwerij van Vogelpoel aan de Westerdijk en andere bedrijfjes in dit deel van de stad. In het gebied tussen de Gortsteeg en de Proostensteeg bevonden zich mastenwerven waardoor Hoorn internationaal vermaard werd. Ook wordt uitgelegd waarom de Jan Oomkenssteeg tegenwoordig Geldersesteeg heet. Er zal verteld worden over de bewoning en de bedrijvigheid op het Visserseiland, bij Horinezen beter bekend als De Haai. Zoals uit de naam al blijkt was de Italiaanse Zeedijk de waterkering in dit gedeelte van de stad. Halverwege de 17e eeuw vond er uitbreiding plaats tussen de Vijzelstraat en de Hoofdtoren door landwinning en ophoging van het buitendijks terrein. Dit gebied ten zuiden van de Italiaanse Zeedijk, waar veel zand lag wegens het ballasten van de schepen, kreeg de naam Achter op 't Zand. Bij het Oostereiland wordt ingegaan op de oorspronkelijke naam Schuijten-eiland en de geschiedenis van het admiraliteitsmagazijn en de gevangenis.
Deze en nog veel meer onderwerpen komen aan de orde tijdens de stadswandeling die gehouden wordt op vrijdag 9 juli a.s.
De start is om 19.30 uur op de Vale Hen tegenover de nieuwe Parkschouwburg. Deelname is gratis.

 

Activiteiten overzicht