Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Lezing (archief)

Drs. L.N.H.Bakker - Vrouwenlisten

07-11-2006

De bijbel, maar ook de verhalen uit de klassieke oudheid of uit de middeleeuwen staan er vol mee: de man die slachtoffer wordt van een sluwe vrouw. Het thema van de mannenverleidster is in de beeldende kunst van vroeger eeuwen dan ook een dankbaar onderwerp geweest. Een wijsgeer als Aristoteles of Salomo, een sterke man als Simson, ze worden allen door een vrouw ten val gebracht. Het waren overigens niet altijd lage vrouwen maar ook heldinnen die van de valstrik gebruik maakten. De gevelsculptuur van het Claes Stapelhof aan het Munnickenveld toont ons de dappere Judith die de vijandelijke legeraanvoerder Holofernes dronken voert om hem daarna te onthoofden.
De schilderijen of prenten en soms ook sculpturen of tapijten met vrouwenlisten waren geliefd vanwege hun voorbeeldfunctie. Ze hielden vrouwen en mannen een spiegel voor van gewenst of juist ongewenst gedrag. De altijd verrassende en intrigerende afbeeldingen van kenaus en pantoffelhelden werkten daarnaast natuurlijk ook op de lachspieren.
De cultuurhistoricus Drs.Bertus Bakker zal over dit onderwerp de volgende lezing van Oud Hoorn houden.

De website van de heer Bakker vind u hier

De lezingen zullen plaatsvinden in theater "Het Pakhuis", Onder de Boompjes 21 te Hoorn.

Alle avonden beginnen om 20.00 uur

De toegang voor leden bedraagt € 2,50, niet leden betalen € 3,50.

 

Activiteiten overzicht