Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Fototentoonstelling

09-09-2006

In het Oost-Indisch Pakhuis van Ver.Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22, is een fototentoonstelling ingericht, met als thema: feest in Hoorn. De samenstelling van deze expositie is in handen van Mevr. Ank Lubbers-Van Viegen.
Veel oude tot zeer oude foto's geven een gevarieerd beeld hoe er met name vanaf 1900 tot in de jaren 50 gefeest werd in Hoorn. Er is beeldmateriaal over o.a. de landbouwfeesten, het feest ter gelegenheid van de kroning van Wilhelmina, de bevrijdingsfeesten, de Coenfeesten, de oude VVVV-feesten, harddraverij- en ringstekenfestiviteiten, de viering van Sint Maarten, levend schaakspel en Hoorn 600 jaar stad.

Omdat het om Hoornse foto's gaat die minimaal 50 jaar oud zijn, zal het met name bij veel oudere geboren en getogen inwoners van Hoorn allerlei persoonlijke herinneringen oproepen. Het is niet denkbeeldig dat bezoekers zichzelf of hun (groot)ouders op het beeldmateriaal tegenkomen. Ook voor de wat jongere inwoners is de tentoonstelling de moeite waard: ook al zien zij misschien geen bekende gezichten, je krijgt wel een goed beeld hoe het er in die tijd tijdens festiviteiten aan toeging.

De tentoonstelling zal de komende maanden te zien zijn en is gratis toegankelijk. De openingstijden zijn: dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00-16.00 uur. Plaats: Oost-Indisch Pakhuis, Onder de Boompjes 22.

 

Activiteiten overzicht