Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteit divers (archief)

Najaarsledenvergadering

27-10-2007

Hoorn, 14 september 2007

Aan de leden van de Vereniging Oud Hoorn en aan belangstellenden,

Van harte nodig ik u uit voor de najaarsledenvergadering die op zaterdag 27 oktober 2007 zal worden gehouden.
Let op: De vergadering vindt deze maal plaats in de Noorderkerk.
De aanvang is 10 uur (zaal open om 9.30 uur).

Agenda:

1. Welkom, algemene mededelingen
2. Kort praatje over de restauratie van de Noorderkerk door Wim Oussoren, bestuurslid Noorderkerk.
3. Verslag voorjaarsledenvergadering (zie kwartaalblad)
4. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur
5. Verslag activiteiten in kader 90-jarig bestaan vereniging
6. Presentatie zeefdrukken en toelichting door de kunstenaars: Christiaan Heidenrijk, Thea van Lier, Peter Dorleijn, Arie de Jong en Peter de Rijcke.
Het bestuur heeft i.v.m. 90- jarig bestaan aan vijf kunstenaars gevraagd heeft om van de panden van de vereniging zeefdrukken te maken. Deze kunnen door de leden gekocht worden.

Hier vindt u het overzicht van de panden die vereeuwigd zullen worden.

Hier de foto's vanuit Pandenbeheer


7. Afscheid bestuurslid Liesbeth van Apeldoorn
8. Benoemen bestuurslid Rita Lodde in de functie van secretaris.
Rita Lodde heeft jarenlang als onderzoeker in West-Friesland gewerkt. In Hoorn heeft zij diverse functies als vrijwilliger vervuld. Zij voelt zich zeer betrokken bij ontwikkeling van de stad en wil zich inzetten voor het behoud van het historisch karakter.
Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 20 oktober) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.
9. Toekenning van de Monumentenprijs 2007
10. Rondvraag
11.  Pauze
12. Presentatie door de bouwhistoricus Boudewijn van Langen: restauratie Grote Oost 26
13. Sluiting vergadering

Met vriendelijke groet
Egbert Ottens,
voorzitter.

 

Activiteiten overzicht