Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

Geschiedenis Scheepsbouw

17-11-2005

Stichting "Vrienden van Maks" presenteert: Geschiedenis van de scheepsbouw in Hoorn. Een lezing door Cees Aay op donderdag 17 november bij MAK Blokweer Cees Aay is werkzaam, als archeologische technicus, bij de Archeologische Dienst in Hoorn. Naast de bekende en recentelijke opgravingen (o.a. Klooster Bethlehem) is hij tevens bezig met het vertalen van wetenschappelijk onderzoek om de stadsgeschiedenis toegankelijk te maken voor een groot publiek. Zo is aan de hand van oude stadsplattegronden duidelijk geworden dat in de 17e en 18e eeuw in Hoorn een groot aantal scheepstimmerwerven waren gevestigd.Begrijpelijk, want Hoorn was toen een zeer belangrijke en welvarende havenstad. ( VOC ! ) Donderdagavond 17 november komt Cees Aaij in het molshooptheater.Hij gaat u vertellen over de zeeschepen en de bouwers daarvan op de Hoornse werven. Deze prachtige lezing mag u niet missen! Reserveerlijn 0229-266344 Bij deze lezing is plaats voor 40 personen. Tijdig reserveren is dus zeker wel gewenst. De kosten zijn € 5,--, inclusief koffie of thee. De lezing start om 20.00 uur en eindigt ca. 22.00 uur. MAK Blokweer Kloosterhout 1-2 1695 JC Blokker  

 

 

  Overzicht Lezingen