Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

Mevr. C.J.Broer - Leven omstreeks het jaar 1000

02-10-2006

Hoe zag Nederland er circa 1000 jaar geleden uit en hoe leefde men hier? 


Het begin van het derde millennium van de christelijke jaartelling is over de hele wereld aanleiding geweest tot festiviteiten en overdenking.

De aandacht voor de eerste millenniumwisseling gaat meestal uit naar de verwachtingen die de mensen toen hebben gehad. Daar zijn al heel wat geschriften aan gewijd. In deze lezing wordt iets verteld over het leven toentertijd in het gebied dat nu Nederland heet. In een woest, nog grotendeels onbedijkt landschap lagen kleine nederzettingen, waar groepjes boeren zich moeizaam in leven probeerden te houden.

Het grootste deel van hun productie moesten ze afdragen aan de machtigen: de adel en de geestelijkheid. Een nieuwe bevolkingsgroep was echter in opkomst, die van handelaren en ambachtslieden. Dankzij vondsten uit de bodem en bewaard gebleven voorwerpen, afbeeldingen en teksten kunnen we ons een beeld vormen van het leven in onze streken zo'n duizend jaar geleden.

De duur van de lezing is ongeveer tweemaal drie kwartier, met daartussen een korte pauze, en er worden bij de lezing dia's vertoond


Dr. Charlotte J.C. Broer studeerde middeleeuwse geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, was enkele jaren aan die universiteit verbonden en promoveerde in 2000 op een proefschrift over de vroegste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort en de Sint-Paulusabdij in Utrecht. Tevoren publiceerde ze al artikelen over onder meer de positie van de vrouw in de Middeleeuwen en de ontginningsgeschiedenis van Eemland. Regelmatig houdt ze lezingen over deze en andere onderwerpen. Ze is verbonden geweest het Nederlands Centrum voor Volkcultuur in Utrecht, waar ze een aantal artikelen schreef voor onder meer de daar uitgegeven tijdschriften Traditie en Alledaagse Dingen.

Samen met dr. Martin W.J. de Bruijn heeft zij gepubliceerd over de vroegste kerken in Utrecht, over de geschiedschrijving van het Romeinse Utrecht, over de rechtspraak van de Sint-Paulusabdij in Utrecht en, in het jaar 2000, in opdracht van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, over het leven rond het jaar 1000. In 2002 verscheen van hun hand, ter gelegenheid van de Guldensporenslag in 1302, de eveneens door het NCV uitgebrachte publicatie Volc te voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de opkomst van de burgerij in de Noordelijke Nederlanden. In 2005 brachten ze in eigen beheer de gezamenlijke publicatie Bonifatius en de kerk van Nederland uit.

De lezingen zullen plaatsvinden in theater "Het Pakhuis", Onder de Boompjes 21 te Hoorn. Alle avonden beginnen om 20.00 uur De toegang voor leden bedraagt € 2,50, niet leden betalen € 3,50.

 

  Overzicht Lezingen