Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

Drs.Joost Cox - 650 jaar stadsrechten van Hoorn

21-03-2007

Jubileumlezing aan de vooravond van de viering van 650 jaar stadsrechten.

Wat betekende het krijgen van stadsrechten voor Hoorn? Wat stond er in de akte van 1357 en wat veranderde er voor de inwoners van dat kleine stadje? Jubileumlezing aan de vooravond van de viering van 650 jaar stadsrechten.

Deze lezing zal speciaal in het teken staan van de stadsrechten die Hoorn in 1357 kreeg van graaf Willem V. Is dit jaar wel juist of vergissen we ons misschien een jaartje? Van de elfde tot de negentiende eeuw is het zijn van stad van bijzondere betekenis. Men mag zelf rechtspraak uitoefenen en krijgt tolvrijdom in het hele graafschap Holland. Bepaalde economische voordelen als een eigen markt en het recht om accijns te heffen worden toegekend. Wat betekende deze stadsrechten voor dit kleine stadje? En wat stond er precies op dat stuk perkament? Wat veranderde er in de eeuwen daarna, door die stadsrechten en wat was de invloed hiervan op de bewoners van Hoorn.

Een informatieve site treft u hier aan.

De lezingen zullen plaatsvinden in theater "Het Pakhuis", Onder de Boompjes 21 te Hoorn. Alle avonden beginnen om 20.00 uur De toegang voor leden bedraagt € 2,50, niet leden betalen € 3,50.Telefonisch reserveren  (0229) 273570

 

  Overzicht Lezingen