Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

Drs.Martijn Manders - De zoektocht naar de Hoorn

24-04-2007

Deze lezing van Oud Hoorn zal gaan over de zoektocht naar de restanten van het schip de Hoorn, op de kust van Argentinië.
De schepen de Eendracht en de Hoorn, deze laatste een jacht met een lengte van nauwelijks 15 meter, onder bevel van de Hoornse schipper Willem Cornelisz Schouten, zoeken in opdracht van de Zuidelijk Compagnie een nog niet ontdekte route naar de Molukken via Zuid Amerika. De tocht staat symbool voor de expansie en handelsdrang van de Hollanders. Het is een van de weinige pogingen geweest om de hegemonie en het monopolie van de VOC te doorbreken. De expeditie, die in 1615 uit Hoorn vertrok, was gefinancierd met geld van voornamelijk Hoornse ondernemers. Tijdens deze reis werd voor het eerst om het zuidelijke punt van wat men toen Vuurland noemde gezeild. Schouten gaf het de naam van zijn woonplaats, Kaap Hoorn. Tijdens het schoonbranden van de romp ging het schip de Hoorn verloren.
Met subsidie van de gemeente Hoorn is uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan naar de vindplaats en resten die nog in het zand bewaard zijn gebleven. Het Westfries Museum geeft aandacht aan dit onderwerp met een tentoonstelling die zal plaatsvinden van 1 juni t/m 22 juli a.s.
Martijn Manders, een van de leidinggevenden aan het onderzoek, zal de lezing verzorgen op dinsdag 24 april a.s., aanvang 20.00 uur in theater "Het Pakhuis", Onder de Boompjes 21 te Hoorn. De toegang bedraagt € 3,50, voor leden van Oud Hoorn € 2,50. Kaarten zijn te verkrijgen op dinsdag, donderdag en zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur bij Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22 te Hoorn. Reserveren kan via 0229-273570 of info@oudhoorn.nl.

ZoektochtHoorn

Het vertrek van de expeditie uit Hoorn. In het midden vaart de Eendracht, het scheepje rechts is de Hoorn waarover het gaat in deze lezing.

 

  Overzicht Lezingen