Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

Drs. Peter Swart - De admiraliteit van West Friesland en het Noorderkwartier.

09-04-2008

Op woensdag 9 april a.s. organiseert Oud Hoorn en lezing over de admiraliteit die zal worden verzorgd door drs. Peter Swart. In de zeventiende en achttiende eeuw kende het noordelijk deel van de provincie Holland een eigen marine-organisatie: de admiraliteit van West-Friesland en het Noorderkwartier. De havensteden Hoorn, Enkhuizen en Medemblik hadden het grootste aandeel in de activiteiten van deze organisatie. Sinds 1589 zetelde het admiraliteitsbestuur in Hoorn, na 1593 beurtelings drie maanden in Hoorn en drie maanden in Enkhuizen. Ook had Hoorn een magazijn ten behoeve van de uitrusting van oorlogsschepen. Voor de pauze gaat de lezing over de oprichting van de admiraliteit en de wijze waarop het bestuur en de organisatie was ingericht. Het tweede deel laat zich het best omschrijven als "schepen en kapiteins van de admiraliteit". Ter illustratie dienen een aanbesteding van nieuwe oorlogsschepen in 1682 en de levensloop van de Medemblikker kapitein Adriaan Dirksz Houttuijn (1599-1666)

De lezing zal plaatsvinden in theater "Het Pakhuis", Onder de Boompjes 21 te Hoorn. Aanvang 20.00 uur. De toegang voor leden bedraagt € 2,50, niet leden betalen € 3,50. Voorverkoop en telefonisch reserveren bij de Vereniging Oud Hoorn op dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 16.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur, telefoon 0229-273570.

Voor informatie www.oudhoorn.nl
e-mail: info@oudhoorn.nl

 

  Overzicht Lezingen