Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

Kloosterleven in de Middeleeuwen

18-01-2010

oudhoorn

pakhuis

Maandag 18 januari 2010
Lezing: Kloosterleven in de Middeleeuwen door Lotte Broer.

Als blijk van hun intentie de wereld vaarwel te zeggen en zich volledig te wijden aan het eren van God door de liturgie legden kloosterlingen in het algemeen de geloften van kuisheid, gehoorzaamheid en van armoede af. Bij dat laatste ging het echter om persoonlijke armoede, want juist om de kloosterlingen in staat te stellen zich vrij van wereldse beslommeringen te wijden aan het koorgebed, had een kloostergemeenschap toch altijd een zeker bezit nodig voor het onderhoud van de monniken en de instandhouding maar ook vaak verfraaiing van de gebouwen. kloosteregmondDit bezit - grondbezit maar ook allerlei andere rechten waaruit inkomsten voortvloeiden - verwierven kloostergemeenschappen deels al bij hun stichting, maar verder ook daarna nog regelmatig door schenkingen van (belang)rijke gelovigen, die in ruil daarvoor van de kloosterlingen verwachtten dat ze voor hun zielenheil baden. Hoewel kloosterlingen geacht werden een geheel van de wereld afgewend leven te leiden waren ze toch op allerlei manieren nauw verbonden en ook werkelijk actief in die wereld, vanwege de noodzaak het hen toebedeelde en zich ontwikkelende bezit te beheren.
abdijvanegmond

Over welke soorten bezittingen en rechten kloosters en abdijen konden beschikken, hoe ze deze verwierven, welke inkomsten ze hieruit hadden, hoe deze werden aangewend voor het onderhoud van de kloosterlingen en op welke wijze deze bezittingen en rechten werden beheerd, gaat deze lezing, waarbij verschillende Utrechtse kloosters en abdijen maar vooral ook de abdij van Egmond als voorbeeld dient.

De lezing zal worden verzorgd door Dr. Charlotte Broer die voor Oud Hoorn al eerder een lezing verzorgde over het leven omstreeks het jaar 1000. Zij promoveerde in 2000 op een proefschrift over de vroegste geschiedenis van de kloostergemeenschappen.

De lezing zal plaatsvinden in Theater Het Pakhuis

Onder de Boompjes 21 in Hoorn.

Aanvang 20.00 uur.

De toegang bedraagt € 3,50, voor leden van Oud Hoorn € 2,50. Kaarten kunnen worden afgehaald in ons verenigingsgebouw op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur. Telefonisch reserveren onder nummer 0229-273570.

 

  Overzicht Lezingen