Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

Anne Doedens - De Hoornse regentenfamilie Bredehoff.

31-01-2011

oudhoorn bibliotheek Maandag 31 januari zal de lezing van Oud Hoorn gaan over de Hoornse regentenfamilie Van Bredehoff. Oorspronkelijk kwam deze familie uit Antwerpen, Breda en Dordrecht maar nadat mr. Adriaen zich in Hoorn had gevestigd wordt zijn zoon Francois de elfde heer van Oosthuizen.

Bethlehem_Bruggehoofd_22-4-2008

Om zijn pretenties te onderstrepen liet hij in Oosthuizen een groot herenhuis bouwen, dat hij als schout van Hoorn, ‘de Gerechtigheid’ noemde. Van hem is ook het praalgraf in de kerk van Oosthuizen. Zijn echtgenote Cecilia de Jonge van Ellemeet was de drijvende kracht achter de oprichting van het Huiszittende Armen-Weeshuis aan de Veemarkt. Hier kregen niet alleen weeskinderen een onderdak maar werden ook hulpbehoevenden geholpen. Volgens de geschiedschrijver Abbing begunstigde zij deze instelling met een gift van 100.000 gulden. De lezing zal worden gehouden door de historicus dr. Anne Doedens die zich met veel passie al bijna een halve eeuw met geschiedenis bezighoudt.
De lezing zal plaatsvinden in de Bibliotheek aan de Wisselstraat. (Dus niet in het Pakhuis Theater) Aanvang 20.00 uur.

Toegang € 4,00, leden van Oud Hoorn € 2,50. Reserveren via info@oudhoorn.nl of 0229-273570

 

  Overzicht Lezingen