Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

Het veranderende Landschap rond Hoorn

07-05-2012

oudhoorn bibliotheek Een LIA- presentatie op 7 mei 2012. LIA staat voor: Landschappen ontdekken In een Aantrekkelijke vorm. Lia is ook de geograaf die zich gespecialiseerd heeft in de veranderende Noord-Hollandse Landschappen.

De stad Hoorn is gelegen in Westfriesland, een regio dat niet alleen door de volksaard een eigen karakter heeft, maar ook landschappelijk een afwijkende ontstaansgeschiedenis heeft binnen Noord-Holland. Lange tijd is het een waddengebied geweest met een enorm zeegat waar nu Bergen ligt. Terwijl de rest van Noord-Holland al een uitgestrekt moeras was waarin zich een metersdik pakket veen vormde, bleef de zee hier zand en klei aanvoeren. In dit waddengebied, was in tegenstelling tot in het moeras, bewoning mogelijk. Ook Westfriesland veranderde uiteindelijk in een moeras, zodat bewoning niet meer mogelijk was. Het veenpakket is hier veel dunner geweest.

In de Middeleeuwen is het moeras in landbouwgebied omgezet, door duizenden sloten te graven. Het dunne pakket veen verdween door de ontwatering, waardoor de waddenklei en zandgrond weer aan het oppervlak kwamen en het land kwam onder zeeniveau te liggen, waardoor bedijking een noodzaak werd. Zo is uiteindelijk de Westfriese Omringdijk ontstaan.
In de presentatie komt aan bod hoe men nu nog kan achterhalen dat hier veen heeft gelegen.

westfr

In de LIA-presentaties zal aan de hand van talloze kaarten en andere illustraties de ontwikkelingen van de landschappen rond Hoorn worden uitgelegd .
‘God schiep de aarde, maar de Nederlanders maakten hun eigen land’ is een bekende uitdrukking. In de lezing zal echter duidelijk worden, dat wij Nederlanders, ons land eerst voor een groot deel onder water hebben laten lopen.

De lezing wordt georganiseerd door de Vereniging Oud Hoorn en zal plaatsvinden in de Bibliotheek, Wisselstraat 8 te Hoorn. Aanvang 20.00 uur.

- De toegang bedraagt € 4,00, leden van Oud Hoorn hebben € 2,50 reductie.
- Kaarten zijn verkrijgbaar op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur bij Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22 te Hoorn, telefoon 0229-273570.
- Reserveren kan ook via info@oudhoorn.nl.

 

  Overzicht Lezingen