Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

500 jaar Reformatie 21-11-2017

21-11-2017

oudhoorn

Gedurende 2017 wordt overal in Europa het 500ste geboortejaar herdacht van de Reformatie. Maarten Luther maakte op 31 oktober 1517 zijn beroemde 95 stellingen wereldkundig. Gedurende de jaren die volgden zou de man hiermee een blijvende scheuring teweeg brengen in kerkelijk Europa. Zijn opvattingen zorgden al snel voor grote ophef. In de aanloop naar zijn banvonnis op de Rijksdag van Worms (1521) uitte Luther al stevige kritiek op praktijken binnen de Rooms-Katholieke kerk. Gedurende een donderende preek in 1518 uitte hij vanaf het kansel zijn misnoegen over de handel in aflaten. In zijn verhandeling over de goede werken (1520) schopt Luther tegen de fundamenten van het kloosterleven.

oudhoorn

Natuurlijk gaat Duitsland voorop in het herdenken van de grote Reformator. Ook in Nederland mogen we niet voorbijgaan aan het Lutherjaar. Historicus Andrew Pettegree brengt dit treffend onder woorden: ‘Wie nu [na 1521] steun betuigde aan Luther koos partij voor een veroordeelde en vogelvrij verklaarde ketter.’

Tijdens de lezing wordt stilgestaan bij deze en andere reformatorische invloeden. Hoe bereikte Luthers gedachtegoed de steden? Welke risico’s liepen mensen die sympathiek stonden ten aanzien van zijn idealen? Hoe benutte Luther de drukpers om zijn geschriften te verspreiden en hoe ontwikkelde de Reformatie zich gedurende de zestiende eeuw? Deze en andere vragen komen tijdens de lezing uitgebreid aan de orde.

De lezing wordt opgeluisterd met orgelmuziek uit Luthers tijd en van componisten die zich door Luther lieten inspireren. Een tipje van de sluier lichten wij vast op: met een fantasie op het Lutherlied ‘Een Vaste Burcht is onze God’ van Jan Zwart sluiten wij de avond in stijl af!  

Spreker van deze avond is de heer Sander Wassing; de begeleidende orgelmuziek wordt verzorgd door Simon Stelling. 

foreestenhuisDe lezing vindt plaats op dinsdag 21 november om 20:00 uur in het Foreestenhuis, Grote Oost 43, Hoorn. Het Foreestenhuis gaat om 19:30 open. De toegangsprijs voor leden is €3,50 en voor niet-leden €5,00.

Voor meer informatie neemt u contact op met lezingen@oudhoorn.nl Kaarten voor de lezing kunt u telefonisch bestellen onder nummer 0229 - 27 35 70 of langskomen bij Het Pakhuis, Onder de Boompjes 22 in Hoorn. Het Pakhuis is geopend op dinsdag en donderdag van 10 tot 16 uur en op zaterdag van 10 tot 14 uur.

 

 

 

 

 

  Overzicht Lezingen