Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteiten divers  (archief)

Najaarsledenvergadering 14 oktober 2017, 10u. Oosterkerk

14-10-2017

OosterkerkHoorn, september 2017 

Aan de leden van Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,
Van harte nodig ik u uit voor de lezing van Frans van Iersel over de ontwikkeling van de stad en het monumentenbeleid sinds 1917.

Deze lezing vindt plaats op zaterdag 14 oktober 2017.

Voorafgaand wordt de najaarsledenvergadering gehouden, aanvang 10.00 uur

De bijeenkomst vindt plaats in de Oosterkerk, Grote Oost 60 te Hoorn.

Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.30 uur.

Agenda:

1. Welkom, algemene mededelingen
2. Verslag voorjaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 3 2017)
3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur
4. Bestuurswijziging. Eddy Boom treedt af en is niet herkiesbaar. Vooruitlopend op zijn aftreden is vorig jaar extra nieuw bestuurslid benoemd. Het bestuur behoeft op dit moment geen aanvulling.
5. Monumentenprijs 2017
6. Rondvraag
7. Pauze
8. Lezing door Frans van Iersel ‘Monumenten verbinden met de toekomst'
9. Sluiting

Na afloop wordt op het pand dat een monumentenprijs krijgt, een gevelsteen onthuld.

Met vriendelijke groeten

Rita Lodde-Tolenaar,

Secretaris Vereniging Oud Hoorn 

 

  Overzicht Activiteiten divers