Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

-  (archief)

Zaterdagmiddaglezing 6 oktober: 400 jaar wetsverzettting

06-10-2018

Prins Maurits

Op zaterdag 6 oktober organiseert Vereniging Oud Hoorn een bijeenkomst ter gelegenheid van het feit, dat het op die datum precies 400 jaar geleden is dat stadhouder prins Maurits het Hoornse stadsbestuur naar huis stuurde. Met zijn leger trok hij door Holland om de besturen van de Hollandse steden onder de dreiging van geweld uit hun functie te verwijderen en te vervangen door de aan hem getrouwe calvinistische burgers.

De bijeenkomst bestaat uit twee onderdelen. Eerst zal dr. Tjaard Barnard, remonstrants predikant in Rotterdam een inleiding houden over de historische achtergronden van de wetsverzetting in 1618. Na de pauze zal Arthur Helling, oud raadslid en oud wethouder van de gemeente Hoorn stil staan bij de huidige stand van de democratie in Hoorn. Het Hoorns Kamerkoor o.l.v. Arnold Bakker zal de bijeenkomst opluisteren met liederen uit de 17e eeuw.

De aanvang is 14.00 uur. Plaats: Foreestenhuis, Grote Oost 43, 1621BR. Toegangsprijs voor leden € 3,50 en voor niet-leden € 5,00. Het is raadzaam om van te voren kaarten te bestellen bij Vereniging Oud Hoorn, 0229273570. Openingstijden dinsdag en donderdag van 10.00 - 16.00 uur en zaterdag van 10.00 – 14.00 uur.

Wetsverzetting

Op 6 oktober a.s. is het precies 400 jaar geleden dat stadhouder Prins Maurits onder dreiging van geweld het stadsbestuur van Hoorn naar huis stuurde. Capabele Hoornse regenten, die in de ogen van Maurits te veel neigden naar de rekkelijke remonstrantse geloofsopvattingen werden vervangen door veelal onervaren calvinistische burgers. Doel van Maurits was om voor eens en voor altijd af te rekenen met de macht van de Hollandse regenten. Stad na stad bezocht hij met zijn leger om te zorgen dat in de Hollandse steden een stadsbestuur kwam dat hem welgezind was. De wetsverzetting was in wezen een staatsgreep, waardoor Maurits zich kon verzekeren van de macht in de Republiek. De wetsverzetting in Hoorn betekende een aantasting van het recht van de steden om een eigen stadsbestuur te benoemen. De wetsverzetting vormde het sluitstuk van een jarenlange godsdienstige strijd tussen remonstranten en contraremonstranten, die meer en meer tot een machtsstrijd werd tussen de stadhouder prins Maurits en Johan van Oldenbarneveld, de raadspensionaris als vertegenwoordiger van de Hollandse steden. Uiteindelijk leidde dit tot de terechtstelling van Van Oldenbarneveld op het Binnenhof in Den Haag. De vervolging van de remonstranten die daarop volgde, leidde ook in Hoorn tot veel onrust.

Programma

14.00 uur: Opening

14.10 uur: Optreden Hoorns Kamerkoor olv Arnold Bakker

14.25 uur: Inleiding dr. Tjaard Barnard, Remonstrants predikant in Rotterdam over de gebeurtenissen in het jaar 1618

15.05 uur: Optreden Hoorns Kamerkoor

Arthur Helling

15.20 uur: Pauze

15.35 uur: Arthur Helling, oud wethouder van de gemeente Hoorn en oud-raadslid voor D’66 over de vraag: Hoe is het nu gesteld met de democratie in Hoorn?

16.05 uur: Vragen en discussie

16.35 uur: Afsluiting en napraten bij de bar

 

 

 

 

  Overzicht -