Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Activiteiten divers  (archief)

Lezing en ledenvergadering 17 april 2019

17-04-2019

 OosterkerkAan de leden van Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,

Van harte nodig ik u uit voor de lezing ‘Restauratie Grote Oost 10’ door Boudewijn van Langen van architectenbureau TPAHG.

Vooraf wordt de ledenvergadering van de Vereniging gehouden.

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 17 april 2019.

De plaats is de Oosterkerk, Grote Oost 58 te Hoorn.

De aanvang is 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Agenda:

 1. Opening, welkomst woord door voorzitter
 2. Algemene mededelingen en actualiteiten
 3. Bestuurswijzigingen.

* Herkiesbaar Jelly Drijfhout

* Aftredend Wim Oussoren (Henk Sas neemt de taken waar)

* Nieuw bestuurslid Anja Morit (Als vertegenwoordiging van de gidsen)

 1. Verslag ledenvergadering oktober 2018 (zie Kwartaalblad 1 2019)
 2. Jaarverslag 2018 (zie Kwartaalblad 1 2019)
 3. Jaarrekening 2018 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2019)
 4. Verslag financiële commissie en decharge van het bestuur
 5. Begroting 2019 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2019)
 6. Rondvraag
 7. Pauze
 8. Lezing Restauratie Grote Oost 10’
 9. Sluiting van de bijeenkomst

Met vriendelijke groeten

Matt Wever,

secretaris Vereniging Oud Hoorn.     

 

  Overzicht Activiteiten divers