Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

-  (archief)

‘75 jaar Vrijheid’ bij Oud Hoorn

04-06-2020

75 jaar vrijheidExpositie ‘75 jaar Vrijheid’ bij Oud Hoorn
aangevuld met tekeningen Giel van der Zel

HOORN – De Kerkmeijerzaal van de Vereniging Oud Hoorn toont momenteel de expositie ’75 jaar Vrijheid’ aangevuld met een twintigtal tekeningen uit het oorlogsdagboek van Giel van der Zel. De tentoonstelling zou oorspronkelijk in april worden geopend, maar werd door de gedwongen sluiting van de expositieruimte uitgesteld. Voorlopig is de expositie te zien tot en met eind augustus.
Het Westfries Genootschap, het Westfries Archief en een groot aantal historische verenigingen (waaronder ook Oud Hoorn) hebben het initiatief genomen voor het samenstellen van een tentoonstelling over de oorlogsgebeurtenissen in Westfriesland.

De tentoonstellingen bestaan uit een welkomstbord en dertien basisborden met algemene thema’s.  Elke standaardexpositie wordt aangevuld met borden die toegespitst zijn op de plaatselijke situatie. In Hoorn betekent dat er vijf extra borden te zien zijn. Die geven aandacht aan het ‘gewone’ dagelijkse leven (en de klokkenroof), aan het verzet, aan de vier moedige verzetsvrouwen Aaf Dell, Dieuw van Vliet, Odile Moreels en Gré Visser-Ruiter en aan de vijf bij de Grote kerk vermoorde verzetsmensen.

75 jaar vrijheid
Belangstelling voor de expositie ’75 jaar Vrijheid’ bij Oud Hoorn.

Het vijfde bord toont wat vrijheid in de afgelopen 75 jaar in Hoorn heeft betekend en laat de groeiende vriendschap tussen vreemde mensen zien.

Schetsboek
De tentoonstelling is door de expositiecommissie van Oud Hoorn gecompleteerd door een twintigtal tekeningen uit het schetsboek van Giel van der Zel (1920-2007). Deze echte ‘Horinees’ vertrok als dwangarbeider in 1942 uit Hoorn, verbleef jarenlang in Chemnitz aan de Tsjechische grens en keerde na het einde van de oorlog terug in zijn ouderlijk huis op de Oosterpoort. Tijdens die hele oorlogsperiode heeft hij tekeningen in zijn schetsboekje gemaakt, in het totaal zo’n 196 pagina’s. Een twintigtal zijn nu uitvergroot op deze expositie te zien. Zij hebben een chronologische volgorde. De eerste laat het vertrek van Giel zien; de laatste toont de route van zijn terugkeer uit het verslagen Duitsland.

 

Barakken Timmerman

 
Twee pagina’s uit het schetsboek van Giel van der Zel. Hier schetst dwangarbeider Giel het leven als barakkenbouwer en timmerman.
 
Openingstijden
De expositie is te bezichtigen tijdens de openingsuren van de winkel van Oud Hoorn in het Oost-Indisch Pakhuis aan Onder de Boompjes. De winkel is open op dinsdag en donderdag van 10 tot 16 uur en op zaterdag 10 tot 14 uur. 
 

 

  Overzicht -