Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

Lezing: Begraafplaatsen – Erfgoed dat leeft!

13-04-2022

>.

Begraafplaatsen maken een wezenlijk onderdeel uit van ons erfgoed. Toch is de plek waarop we tegenwoordig onze doden begraven vaak niet meer dan tweehonderd jaar oud. Waar werd er vroeger eigenlijk begraven en wat zien we daar nog van terug? Welke gebeurtenissen hebben daar invloed op gehad?

En bovenal wat biedt de toekomst? Veel oudere begraafplaatsen worden bedreigd, niet in de laatste plaats doordat veel mensen zich tegenwoordig laten cremeren. Een begraafplaats onderhouden lijkt in verhouding duurder te worden. Welke waarde hebben die begraafplaatsen dan nog? Moeten we ze sluiten of ze koesteren omdat ze ons een blik gunnen op het verleden? 

Funerair erfgoed

Het beheer van erfgoed gaat niet zonder vrijwilligers. Dat geldt ook voor begraafplaatsen. Het zijn vaak vrijwilligers die de historische waarden van begraafplaatsen inzichtelijk kunnen maken en ondersteuning kunnen bieden in het onderhoud, meestal met steun van de lokale overheid of andere instanties. Het beheer van oude begraafplaatsen hoeft geen last te zijn, maar de kunst is om kansen en mogelijkheden te benutten.

Deze lezing wordt verzorgd door René ten Dam, voorzitter van stichting Dodenakkers.nl, kenniscentrum voor funerair erfgoed. Hij heeft daarnaast een funerair adviesbureau dat zowel eigenaren, vrijwilligers als anderszins betrokkenen adviseert over funerair erfgoed, zowel in Nederland als daarbuiten.

 

De lezing vindt plaats op woensdag 13 april om 20.00 uur in het Foreestenhuis aan Grote Oost 43.

De lezingen kunnen vanaf nu uitsluitend door reservering en vooruitbetalen van het kaartje bijgewoond worden. Reserveren per info@oudhoorn.nl.  De reservering wordt definitief door betalen van de entreeprijs op NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Vereniging Oud Hoorn o.v.v. 1x lezing datum en/of onderwerp. Of een meervoud als u meer plaatsen reserveert. De prijzen zijn: 5 euro voor leden Oud Hoorn en 6,50 euro voor niet-leden. De geldende maatregelen van de overheid m.b.t. de coronopandemie zijn van toepassing.

Consumpties in het Foreestenhuis kunnen alleen contant betaald worden. Graag zo gepast mogelijk. 

Foto: A. Schaake

 

 

  Overzicht Lezingen