Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (komend)

Lezing: Archeologisch nieuws en spectaculaire vondsten uit Hoorn 20.00u.

08-03-2023

archeologiewestfriesland

De afgelopen jaren zijn in de binnenstad van Hoorn meerdere grote archeologische opgravingen uitgevoerd, zoals aan de Westerdijk, het Kerkplein, de Nieuwendam en het Nieuwe Noord. Momenteel loopt het grootste archeologische project dat ooit in Hoorn heeft plaatsgevonden: het uitgraven van de kelders van het Westfries Museum. Al deze opgravingen leveren een schat aan nieuwe informatie over de geschiedenis van de stad op. Archeologisch is er dus veel nieuws te melden. Speciale aandacht gaat in de lezing uit naar de opgraving aan het Nieuwe Noord op de locatie waar het lage gebouw van V&D heeft gestaan en nu een rij appartementen is gerealiseerd. Dit stadsdeel kent een lange geschiedenis. In de 16de eeuw stonden er al een brouwerij, een leerlooierij, stallen van herberg de Roode Leeuw en een kaatsbaan.

 

Archeologie

In de 17de eeuw volgden gebouwen van het Armenweeshuis, een rij huizen aan het Nieuwe Noord en diverse kamerwoningen. De meest spectaculaire vondst van de opgraving is nog niet aan het publiek gepresenteerd. Een centrale rol hierbij speelt een van de bekendste inwoners van de stad in de Gouden Eeuw.

Christiaan Schrickx is archeoloog bij Archeologie West-Friesland

 

 

Voor de komende maanden staan wederom boeiende lezingen geprogrammeerd. Elke tweede woensdag van  de maand vinden deze plaats in het sfeervolle Foreestenhuis, een van de mooiste monumenten van Hoorn, Grote Oost 43.

De lezingen kunnen uitsluitend door reservering en vooruit betalen van het kaartje worden bijgewoond. Reserveren via lezingen@oudhoorn.nl.  De reservering wordt definitief door betalen van de entreeprijs op NL86 INGB 0002 1448 88, t.n.v. Vereniging Oud Hoorn o.v.v. 1x lezing datum en/of onderwerp. Of een meervoud als u meer plaatsen reserveert. De toegangsprijs is 5 euro voor leden Oud Hoorn en 6,50 euro voor niet-leden.

 

 

  Overzicht Lezingen