Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Lezingen  (archief)

4 lezingen Slag op de Zuiderzee in Oosterkerk op Zaterdag 14 oktober, gratis toegang.

14-10-2023

Slag op de Zuiderzee

Ochtend:  10.30 uur

Piet Boon – De bijzondere levensgeschiedenis van de graaf van Boussu

Op 12 juli 450 jaar geleden namen de Spaanse troepen Haarlem in, waarbij de graaf van Boussu als de Spaansgezinde stadhouder van Holland en Utrecht naast Don Frederik, Alva ’s zoon, een leidende rol speelde. Vier maanden later op 8 oktober keerde het tij en werd Alkmaar bevrijd. Drie dagen later leed de vloot van Boussu een smadelijke nederlaag tijdens de Slag op de Zuiderzee.  Bossu gevangen

 

Voor Boussu betekende dit een driejarige gevangenschap in het Mariaconvent in Hoorn. In 1576 herkreeg Boussu zijn vrijheid en trad in dienst van de Staten-Generaal. Zo werd de vroegere vijand uiteindelijk de naaste medewerker van Willem van Oranje. Zijn plotselinge dood op 21 december 1578 werd door de prins hevig betreurd. Piet Boon is historicus en schreef een biografie over de graaf van Boussu.                                                                                                          Bossu huizen Slapershaven                 

 

 

De lezing wordt opgeluisterd door het trio Tugela (renaissance-blokfluit) met muziek uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog.

Voor deze lezing aanmelden bij lezingen@oudhoorn.nl  

 

 

 

Middag: 13.00 tot 14.00 uur

Ad Geerdink – De Slag in Beeld
Museumdirecteur Ad Geerdink brengt de Slag op de Zuiderzee in beeld, en in kaart. Vlak voor de Hoornse kust wordt in 1573 deze heroïsche zeeslag uitgevochten tussen de Spaansgezinden tegen de opstandige Westfrieze steden in samenwerking met de watergeuzen. Een landelijke vrijheids- en geloofsstrijd, aflandige wind, angst voor plundering bij de Hoornse bevolking en een matroos die de vlag uit de mast van het Spaanse Admiraalschip weet te halen waardoor de kansen zich keren. Directeur Ad Geerdink brengt op zijn eigen meeslepende manier deze zo belangrijke zeeslag voor het ontstaan van Nederland in kaart.

 

14.30 tot 15.30 uur Michiel Bartels – Duiken naar de Slag
Spaanse kanonnen, gezonken scheepswrakken, gevechtstuig uit de Slag op de Zuiderzee in 1573…. ze moeten ergens op de bodem van het huidige Markermeer liggen, weet archeoloog Michiel Bartels. Daarom werd afgelopen jaren maritiem onderzoek gedaan voor de kust van Hoorn en omstreken naar overblijfselen van de Slag op de Zuiderzee. Het resulteerde in een landelijk congres op 11 oktober 2023 waar ook internationale belangstelling voor is. Michiel Bartels vat een paar dagen na het congres het verhaal kort maar krachtig samen. Hij verhaalt over de aanpak van dit zo unieke maritieme onderzoek. Hoe ging dit in zijn werk? Wat hebben de speciale sonarboten gevonden? En wat verwacht hij in de toekomst nog voor historische materiaal op te diepen? Duik met hem mee naar de Slag op de Zuiderzee!   

16.00 tot 17.00 uur Simone van der Vlugt – Van de Slag naar een roman
Auteur Simone van der Vlugt schreef De Stormachtige zestiende eeuw van Alkmaar en omgeving. De geboren Hoornse, die al ruim dertig jaar in Alkmaar woont, maakte een historische roman over haar woonplaats, maar ze verhaalt eigenlijk over de hele provincie: de Tachtigjarige Oorlog, de strijd tegen de Spanjaarden, de slachtpartij bij Naarden, de Slag op de Zuiderzee, het Beleg van Haarlem en natuurlijk Alkmaar Ontzet. Voor haar roman dook ze de archieven in en hielp ze zelfs mee met archeologische opgravingen in Alkmaar. Nu komt ze naar Hoorn om haar onderzoek en schrijfproces uit de doeken te doen. Hoe vind je de echte verhalen uit de zo heftige 16e eeuw? Hoe weet je wat feit en wat fictie is? En hoe zet je dit om naar een roman anno nu? Simone van der Vlugt wordt geïnterviewd en natuurlijk leest ze ook voor uit haar boek.

 

 

  Overzicht Lezingen