Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Activiteiten divers  (archief)

Havenwandeling, vertrekpunt: Roode Steen

28-05-2004

Van de door de Vereniging Oud Hoorn georganiseerde rondleidingen is de havenwandeling de toeristische route bij uitstek.

Volgens Velius, schrijver van de bekende 17e eeuwse kroniek van Hoorn, werd in 1341 de eerste haven aangelegd. Toen werd in buitendijks gelegen land een geul uitgediept en ernaast een dam opgeworpen: de Nieuwendam.

Hoorn bezat kantoren van de Verenigde Oostindische Compagnie, de Westindische Compagnie, de Noordse Compagnie en van het College van de Levantse Handel. Daarnaast was ook de handel met Italië en het Oostzeegebied van groot belang.
Straatnamen maar ook namen van pakhuizen en opschriften op gevelstenen verwijzen naar de handel met verre steden en landen en naar de lading die de schepen aan boord hadden.

De groei van handel en scheepvaart noodzaakte de stad tot de aanleg van steeds nieuwe havens. Uiteindelijk kwamen er dammen en aanlegsteigers in zee om een beschutte ligplaats voor de schepen te garanderen.

De wandeling voert ook naar het Baadland, een dicht bebouwd gebied met verschillende straatjes en steegjes. Hier stond het arsenaal van de admiraliteit van Westfriesland en het Noordkwartier. Het pakhuis is in 1692 in brand geraakt waarbij ook het woonhuis van de niet zo populaire stadssecretaris Jelmer Hinlopen mee afbrandde. Men zegt dat het volk weigerde dit pand te blussen.

De wandeling begint om 19.30 uur op de Roode Steen. Deelname is gratis.

 

  Overzicht Activiteiten divers