Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteiten divers  (archief)

Voorjaarsledenvergadering en Lezing

18-04-2018

OosterkerkHoorn, maart 2018
Aan de leden van Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden, 

Van harte nodig ik u uit voor de lezing ‘Het komt goed’ door Ronald de Jager over de restauratie van vijf van de gestolen schilderijen. Vooraf wordt de ledenvergadering van de Vereniging gehouden.

Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 18 april 2018.

De plaats is de Oosterkerk, Grote Oost 58 te Hoorn.

De aanvang is 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).

Agenda:

1. Welkom
2. Algemene mededelingen en actualiteiten
3. Verslag ledenvergadering oktober 2017 (zie Kwartaalblad 1 2018)
4. Jaarverslag 2017 (zie Kwartaalblad 1 2018)
5. Jaarrekening 2017 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2018)
6. Verslag financiële commissie en decharge van het bestuur
7. Begroting 2018 (bijgevoegd bij Kwartaalblad 1 2018)
8. Penningmeester Piet van Iersel treedt af en is niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de benoeming van

Paula Pasterkamp. Zij is van beroep assistent-accountant en van hart een betrokken Horinees en al jaren lid van de Vereniging.

Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 11 april 2018) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

9. Financiële commissie. Arend Stapel treedt af. Het bestuur stelt voor Jeroen van Miert te benoemen. Tegenkandidaten zie hiervoor.
10. Rondvraag
11. Pauze
12. Lezing ‘Het komt goed’ over de restauratie van vijf gestolen schilderijen door Ronald de Jager, die bijgestaan door Stéphanie Avril en Sara Molinari de schilderijen weer een nieuw leven heeft gegeven.
13. Sluiting van de bijeenkomst

Met vriendelijke groeten

 Rita Lodde-Tolenaar,

secretaris Vereniging Oud Hoorn.     

 

  Overzicht Activiteiten divers