Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Activiteiten divers  (archief)

Lezing en ledenvergadering zaterdag 20 oktober 2018, 10.00u.

20-10-2018

OosterkerkAan de leden van Vereniging Oud Hoorn en belangstellenden,

Van harte nodig ik u uit voor de lezing van Piet Verhoeven over de herbestemming van kerkgebouwen.

Deze lezing is te horen en te zien op zaterdag 20 oktober 2018.

Voorafgaand wordt de najaarsledenvergadering gehouden, aanvang 10.00 uur

De bijeenkomst vindt plaats in de Oosterkerk, Grote Oost 60 te Hoorn.

Ontvangst met koffie en thee vanaf 9.30 uur. 

Agenda:

1. Welkom, algemene mededelingen

2. Verslag voorjaarsledenvergadering (zie Kwartaalblad 3 2018)

3. Actualiteiten en mededelingen vanuit het bestuur

4. Bestuurswijzigingen.

Carel Brouwers is wegens omstandigheden tussentijds afgetreden. Zijn functie wordt tijdelijk waargenomen door Jan Floris.

Rita Lodde-Tolenaar treedt af en is niet herkiesbaar.

Het bestuur stelt voor de benoeming van Matt Wever in de functie van secretaris. Hij is zeer betrokken bij het wel en wee van de stad en heeft de nodige bestuurlijke ervaring

Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering (dus tot 13 oktober 2018) schriftelijk aan het bestuur kenbaar worden gemaakt.

5. Toekomstvisie ( bijlage bij kwartaalblad 2018-3)
6. Monumentenprijs 2018
7. Rondvraag

8. Pauze

9. Lezing door Piet Verhoeven over de herbestemming van leegkomende kerkgebouwen: ‘Goddeloze kerken’. Piet Verhoeven heeft een achtergrond van monumentenzorg in Alkmaar en is al jaren lid van de gemeentelijke commissie Monumenten en Welstand in Hoorn.

10. Sluiting

Met vriendelijke groeten,

Rita Lodde-Tolenaar,

secretaris Vereniging Oud Hoorn

 

  Overzicht Activiteiten divers