Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Stadswandelingenen  (archief)

Over de wallen met Vereniging Oud Hoorn

17-08-2007

De laatste vrijdagavondwandeling 17 augustus van Oud Hoorn in dit seizoen zal gaan over de wallen en starten om 19.30u. bij de Oosterpoort. De wandeling zalwordt afgesloten met een kopje koffie of thee in het onderkomen van de Vereniging Oud Hoorn in het O.I.Pakhuis. De bedoeling van de wallen was om de stad en haar burgers te beschermen tegen vijandelijke aanvallen, maar ook om ongewenste figuren buiten de poort te houden.
De eerste omwalling werd aangelegd in het roerige jaar 1426. De zoon van de Hoornse burgemeester Lambert Cruyf werd onder valse voorwendselen in Gouda ter dood gebracht door toedoen van Jacoba van Beieren. Door dit voorval keerde de stad zich van Jacoba af en koos de zijde van Philips van Bourgondië. Bevreesd voor een aanval van haar aanhangers werd begonnen met de aanleg van de eerste omwalling. Dit was goed gezien want de Kennemers, die Jacoba van Beieren trouw waren gebleven, vielen de stad aan. Voor de Noorderpoort is dit leger vernietigend verslagen.
In 1508 en 1510 volgden nieuwe uitbreidingen en op deze wal kwam een stenen muur met wel tien waltorens waarvan de Mariatoren de tijd heeft overleefd. Tijdens deze wandeling brengen wij een bezoek aan deze toren waarin thans het atelier van de kalligraaf Joop Willems is gevestigd.
In 1576 werd de Karperkuil gegraven en werd het gebied tussen de Vollerswaal en de Draafsingel bij de stad getrokken. Er verrees een nieuwe poort, de huidige Oosterpoort, en men legde een dijk aan die het ABC werd genoemd. Naar de nieuwste krijgskundige inzichten werden er in deze omwalling meerdere bastions aangelegd.
Door de vele slachtoffers die stierven aan de pest was er in de kerken en op de kerkhoven geen plaats meer. Hierdoor ontstond halverwege de 17e eeuw de gewoonte om mensen te begraven op de stadswallen. In Hoorn gebeurde dit in 1656, onbemiddelde lieden vonden hun laatste rustplaats op het bastion aan het eind van de Pakhuisstraat dat Sint Jacobs Kerkhof werd genoemd.
Ook zal aandacht worden besteed aan de schutterij dat gehuisvest was in de Doelen aan de Achterstraat. Ook de twee poortjes aan Achter de Vest herinneren ons nog hieraan.

 

  Overzicht Stadswandelingenen