Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Behoud agrarisch erfgoed Holenweg   (22-12-2020)

  In onderstaande correspondentie met de Gemeente Hoorn een verzoek aan om de tuinderswoning aan de Holenweg tebestempelen als Gemeentelijk Monument.

  Het verzoek treft u hier.

  De reactie van het College treft u hier.

 • Brief aan Gemeenteraad mbt Poort van Hoorn   (07-12-2020)

  De vereniging Oud Hoorn heeft met veel plezier meegewerkt binnen de klankbordgroep aan de Poort van Hoorn. Als vereniging ondersteunen we de gedachtegang om de stad meer stad te maken en dat het tijd wordt de leegte rond het station van Hoorn eindelijk hoogwaardig in te vullen. Wij beoordelen de plannen hierbij vanuit... lees verder >>

 • Veegplan   (07-07-2020)

  Aan de Gemeenteraad van Hoorn

  Postbus 603

  1620 AR Hoorn

   

  Hoorn, 07 juli 2020

   

  Betreft: zienswijze op NL.IMRO.0405.BPVeegplan-ON01

   

  Geachte gemeenteraad,

  Op 2 juni 2020 is het langverwachte Veegplan ín procedure gebracht. Langs deze weg wil het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn haar zienswijze bij u kenbaar maken op NL.IMRO.0405.BP Veegplan-ON01. Volgens het college brengt het nieuwe bestemmingsplan wijzigingen aan in geldende ruimtelijke plannen. Het gaat om een correctie van regels en verbeeldingen. Deze wijzigingen brengen de plannen in overeenstemming met de bestaande situatie en maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.

  Vooraf

  Vanaf het Globaal Bestemmingsplan Binnenstad eind zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft de Vereniging Oud Hoorn altijd op een prettige wijze samengewerkt met de gemeente bij de voorbereiding van de bestemmingsplannen voor en rond de binnenstad. Deze prettige samenwerking voorkomt dat we achteraf via bezwaarschriften of zienswijzen... lees verder >>

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur