Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brieven van het bestuur

Vereniging Oud Hoorn laat met regelmaat haar stem horen op het gebied van cultuur en historie in en om Hoorn. De brieven van het bestuur vindt u hieronder • Veegplan   (07-07-2020)

  Aan de Gemeenteraad van Hoorn

  Postbus 603

  1620 AR Hoorn

   

  Hoorn, 07 juli 2020

   

  Betreft: zienswijze op NL.IMRO.0405.BPVeegplan-ON01

   

  Geachte gemeenteraad,

  Op 2 juni 2020 is het langverwachte Veegplan ín procedure gebracht. Langs deze weg wil het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn haar zienswijze bij u kenbaar maken op NL.IMRO.0405.BP Veegplan-ON01. Volgens het college brengt het nieuwe bestemmingsplan wijzigingen aan in geldende ruimtelijke plannen. Het gaat om een correctie van regels en verbeeldingen. Deze wijzigingen brengen de plannen in overeenstemming met de bestaande situatie en maken gewenste ontwikkelingen mogelijk.

  Vooraf

  Vanaf het Globaal Bestemmingsplan Binnenstad eind zeventiger jaren van de vorige eeuw heeft de Vereniging Oud Hoorn altijd op een prettige wijze samengewerkt met de gemeente bij de voorbereiding van de bestemmingsplannen voor en rond de binnenstad. Deze prettige samenwerking voorkomt dat we achteraf via bezwaarschriften of zienswijzen... lees verder >>

 • Penitentiaire inrichting Zwaag   (11-06-2020)

  Aan de Gemeenteraad en het College van Burgemeester van Hoorn

  Nieuwe Steen 1

  Hoorn

  Betreft penitentiaire inrichting Zwaag

  Hoorn, 11 juni 2020

  Geachte gemeenteraad en college,

  Vanuit het Noord Hollands Dagblad mochten wij vernemen dat u overweegt de penitentiaire inrichting in Zwaag te slopen.

  Hoorn kent buiten de binnenstad en onze linten weinig iconische gebouwen. De glasbak, zoals dit gebouw door de bevolking is gedoopt, behoort tot de reeks van bijzondere gebouwen in onze stad. Het feit dat dit gebouw een bijnaam kreeg zegt al voldoende over de bijzondere status van het gebouw. Dit ontwerp van Hans Putter verdient het eerder om over een aantal jaren als gemeentelijk monument aangewezen te worden dan dat het de sloopkogel gaat krijgen. Als de voormalige gevangenis op het Oostereiland her bestemd kan worden moet dat zeker ook tot de mogelijkheden van de glasbak behoren. Het hoofdgebouw in combinatie met de poorten kan zeker het middelpunt vormen van een nieuwe ontwikkeling... lees verder >>

 • Bestemmingsplan binnenstad   (10-12-2019)

  Aan de wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling, dhr. A. Helling en de wethouder Erfgoed en monumenten, dhr. S. Bashara.

  Nieuwe Steen 1

  Hoorn

  Hoorn, 10 december 2019

  Betreft: Het bestemmingsplan binnenstad

   

  Geachte wethouders,

  Vanaf het Globaal Bestemmingsplan Binnenstad eind zeventiger jaren van de vorige eeuw tot aan het laatste bestemmingsplan binnenstad heeft de Vereniging Oud Hoorn altijd op een prettige wijze samengewerkt met de gemeente bij het tot stand komen van de bestemmingsplannen voor en rond de binnenstad. Deze prettige samenwerking voorkomt dat we in de ongewenste situatie terecht komen dat we achteraf via bezwaarschriften of zienswijzen nog om correcties moeten vragen. Bij de totstandkoming van het huidige bestemmingsplan heeft de vereniging ook een belangrijke rol gespeeld in de eindcontrole van dit bestemmingsplan. Dit kon op basis van de uitgebreide kennis over de binnenstad die binnen onze vereniging... lees verder >>

Oudere brieven

 

Archief Brieven bestuur