Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

bijdrage aan boek over 19de eeuw   (04-08-2009)


Aan de Raad van de gemeente Hoorn,

Hoorn, 9 juli 2009

Onderwerp: bijdrage aan boek over 19de eeuw

Geachte Raad,

De Vereniging Oud Hoorn is zeer verheugd over uw voornemen om

€­ 15.000,- bij te dragen aan de totstandkoming van een boek over Hoorn in de 19de eeuw.

De Vereniging heeft zich voorgenomen bij de viering van het 100- jarig bestaan in 2017 de geschiedschrijving van de stad Hoorn tot op vandaag gereed te hebben.

De laatste twee eeuwen staan nog op het programma: voor de jubileum­viering van 2012 de 19de eeuw en voor de periode daarna de 20ste eeuw.

Het feit dat uw raad hieraan steun wilt verlenen, getuigt van het belang dat u hecht aan het op een voor een breed publiek toegankelijk maken van de geschiedenis van de eigen stad. Daarvoor bestaat een toenemende belang­stelling zoals ons regelmatig blijkt.

Als auteur van het boek is de historicus Jos Leenders gevraagd. Hij is des­kundig op het terrein van de geschiedenis van de 19de eeuw en die van Hoorn in het bijzonder. In zijn proefschrift "Benauwde verdraagzaamheid, hachelijk fatsoen. Families, standen en kerken te Hoorn in het midden van de negentiende eeuw" heeft hij een specifiek deel van de Hoornse geschie­denis geschreven.

Het onderzoek dat hij sindsdien heeft verricht en waarmee hij nu intensief bezig is, laat zien dat de 19de eeuw niet zo saai is als men vaak denkt. Er is in Hoorn heel veel gebeurd. Dat blijkt onder meer uit de afbraak van de stadsmuren om ruimte voor (economische) ontwikkeling te maken. Er zijn gebeurtenissen van landelijke betekenis die in Hoorn zijn begonnen. Voor dit boek wordt de 19de eeuw afgeperkt van 1795 tot 1914.

Wij kijken met u uit naar het moment waarop dit werk gereed zal zijn en zullen u desgewenst graag informeren over de voortgang.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van Oud Hoorn,

Rita Lodde-Tolenaar

secretaris.

 

  Terug naar Brieven bestuur