Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

felicitatie bureau erfgoed   (09-11-2009)


Aan het college, de raad van de gemeente Hoorn,
en aan de medewerkers van
het Bureau erfgoed onderdeel archeologie,

Hoorn, 1 november 2009

Geacht college, geachte leden van de raad en geachte medewerkers,

Bij deze wil de Vereniging Oud Hoorn u allen van harte feliciteren met het verkrijgen van de vergunning voor archeologisch onderzoek.
Wij beschouwen dit als een compliment voor de wijze waarop in deze gemeente met het verleden wordt omgegaan en voor de zorgvuldige manier van werken door de medewerkers van archeologie.
Het recente verleden heeft laten zien wat voor prachtige schatten boven water kunnen worden gehaald.
Wij hopen dat in samenwerking met de Vereniging Oud Hoorn en de publicatie-stichting Bas Baltus nog mooie dingen tot stand zullen worden gebracht, met name publicaties over archeologische vondsten en de geschiedenis van onze stad en de regio.
Wij wensen u veel succes bij het spit- en graafwerk.

Hoogachtend
Namens het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn,


Rita Lodde-Tolenaar,
Secretaris.

 

  Terug naar Brieven bestuur