Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Ruimte voor bomen en Liorne/J.D.Pollstraat   (04-12-2009)


Aan de Raad van de gemeente Hoorn,


Onderwerp: Bomenbeleidsplan


Hoorn, 4 december 2009


Geachte leden van de Raad,


Met genoegen hebben we vernomen dat onze reactie op het concept-bomen-beleidsplan is gewaardeerd en dat een deel van onze voorstellen is overgenomen.

In de openbare bekendmaking van 2 december j.l. staat vermeld dat 111 bomen langs de Liornestraat en J.D. Pollstraat zullen worden gekapt.

Onze vraag is of dit in overeenstemming is met het Bomenbeleidsplan "Ruimte voor Bomen". Het gaat hier om de waarde van de beeldbepalende structuur waarvan deze bomen deel uitmaken.

Het bestuur wil u vragen hieraan bij de behandeling van het plan speciaal aandacht te besteden.


Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Vereniging Oud Hoorn,


M.J.Lodde-Tolenaar,
Secretaris.

 

  Terug naar Brieven bestuur