Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Brief van het bestuur (archief)

Tweejaarlijkse wedstrijd op de grens van kunst en erfgoed.   (23-02-2023)


De Vereniging Oud Hoorn wil om de twee jaar een wedstrijd uitschrijven voor kunstenaars en amateurs. Het idee erachter is om op een positieve wijze aandacht te genereren voor de vereniging.

De wedstrijd krijgt per editie een eigen thema binnen het begrip erfgoed. Het kan variëren van varend erfgoed, monumentale bomen, stolpboerderijen, de lanen, gevelstenen, monumentale overheidsgebouwen etc. etc. We organiseren dit samen met andere Hoornse partners zoals Expoost en het Comité Open Monumentendag Hoorn en bijvoorbeeld het Westfries Museum en de Boterhal.

In principe staan we open voor alle type kunst, van schilder- tot computer- en videokunst. Vrijstaand werk, beeldhouwkunst en dergelijke is beperkt in formaat. Een uitzondering daarop zou gemaakt kunnen worden als de stichting In den beginne geïnteresseerd is om mee te doen.  

We onderzoeken of de exposities te koppelen zijn aan open Monumentendag. Dan kunnen in de panden de kunstwerken geëxposeerd worden. Het heeft een meerwaarde voor open Monumentendag omdat het ook een ander publiek aantrekt. Het werk wordt na de open Monumentendag dan geëxposeerd in Expoost, in onze expositieruimte en eventueel ook in theater het Pakhuis en de Boterhal. 

Er komen twee prijzen en twee jury's, een vakjury en een publieksjury.  Het publiek beoordeelt tijdens de open Monumentendag, de vakjury tijdens het indienen van het werk. Het uitreiken van de prijzen vindt plaats aan het einde van de expositieperiode.  

Het thema voor dit jaar wordt de Slag op de Zuiderzee. De prijsuitreiking kan dan plaats vinden in het weekeinde van de festiviteiten op 14 en 15 oktober.

Naast de eeuwige roem, een oorkonde oid. Is er €1000,00 voor zowel de vak- als publieksprijs.

We zijn op zoek naar enthousiaste mensen die samen met onze voorzitter dit verder willen uitwerken en begeleiden. Een eerste stap is het zoeken naar juryleden en samen met hen een reglement schrijven.  Dit reglement kan eventueel variëren afhankelijk van het type opgave.

Opgeven kan bij Jaap van der Hout: voorzitter@oudhoorn.nl

 

 

  Terug naar Brieven bestuur