Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Monumentenprijs van de Vereniging Oud Hoorn

De ledenvergadering besloot op 24 juni 1982 tot het instellen van een jaarlijkse onderscheiding om de waardering van onze verenging tot uiting te kunnen brengen voor personen en instellingen die prestaties hebben verricht overeenkomstig de doelstellingen van Oud Hoorn.

De eerste onderscheidingen zijn uitgereikt op 11 oktober 1983.

De Monumentenprijs wordt door het bestuur toegekend op basis van een voorstel van de Werkgroep Stadsontwikkeling.

Datum Persoon/instelling Reden van onderscheiding
11-10-1983 Familie P. Schrickx;
Stichting Stadsherstel Hoorn
Restauratie Kerkstraat 13-15
Restauratie Ramen 1-3
20-11-1984 J. Büscher
Stichting Oosterkerk
H.P. Zuidema
Verbouwing onderpui Grote Noord 73
Restauratie Grote Oost 58
Renovatie Kerkplein 10-11
23-11-1985 Familie O. Schweers
Aannemingsmaatschappij Peerdeman

Maatschappij Corlé

Restauratie Grote Oost 114
Restauratie huidenpakhuizen Dubbele Buurt 34-36
Restauratie en exploitatie Grote Kerk
22-11-1986 Mevr. M.A.F. Kaag-Machielse
Bureau Monumentenzorg Provincie Noord-Holland
Restauratie Breed 38
Provinciale monumentenlijst, hulp bij totstandkoming gemeentelijke monumentenlijst, restauratiesubsidies in Hoorn
28-11-1987 Familie B. Mulder Restauratie Huis Verloren, Kerkstraat 10
26-11-1988 Architectenbureau Dekker
Familie R.H. van de Berg
Familie E. Eckhardt-Meilink
Renovatie Achterom 22
Restauratie Achterom 111
Restauratie Ramen 11
25-11-1989 Mevr. A. Snaas en J. Nieweg Restauratie Oude Doelenkade 37
24-11-1990 Vereniging Hendrick de Keyser Inspanningen ten gunste van het Hoornse monumentenbezit en restauratie friezen Bossuhuizen
16-11-1991 Mevr. M. Stumpel Restauratie Muntstraat 26
28-11-1992 Bewonersgroep hofjes Venenlaan Behoud en renovatie arbeiderswoningen Venenlaan 25 t/m 87
08-10-1994 K.H. de Jong's Explotatiemaatschappij

Stedebouwkundig bureau Zandvoort

H. Stuifbergen en H. van Lunteren

Restauraties kaaspakhuizen Bierkade 1, 4 en 4a
Functieverandering kaaspakhuis De Zon, Bierkade 1
Stichting Museum van de Twintigste Eeuw in de kaaspakhuizen Alkmaar en Gouda, Bierkade 4 en 4a.
09-11-1996 Stichting Behoud Truidemanhof en R. Tonnaer Behoud en renovatie Truydemanhof, Commandeur Ravenstraat 49
11-10-1997 M. Polman Baanbrekend historisch kleurenonderzoek, vastleggen en overdragen vakkennis als meesterschilder en demonstraties 'houten' en 'marmeren'
10-10-1998 J. Appel Restauratie z.g. neogotische kapel (eigenlijk koetshuis), Appelhaven 13a
23-10-1999 Stichting Behoud Nederlandse Hervormde Kerk Zwaag Restauratie Hervormde Kerk, Kerkelaan 8, Zwaag
21-10-2000 Familie H.C.J. Ettema Restauratie Nieuwstraat 18
13-10-2001 Intermaris Woondiensten Behoud en herstel historisch waardevolle panden
09-11-2002 J.Th.J. Schaper Inspanningen voor behoud en restauratie monumentale panden als wethouder in de periode 1984-2002
11-10-2003 Commissie Behoud Lourdeskapel Zwaag Behoud en herstel Lourdeskapel, Pastoor Nuyenstraat 2, Zwaag
16-10-2004 K. Bakker Restauratie Oude Doelenkade 27
15-10-2005 E. Jongewaard en K. en E. Jong Verbouwing Ramen 35 tot vier appartementen
14-10-2006 J. Slegten en Stichting Oosterkerk Bijzondere methode bestrijding bonte knaagkever in de Oosterkerk en financiering daarvan
27-10-2007 L.R. Melcherts Restauratie Grote Oost 26-28
25-10-2008 IntermarisHoeksteen Weeshuiscomplex
24-10-2009 Vereniging Hendrick de Keyser Inzet tot behoud van historisch erfgoed in Nederland in het algemeen en in Hoorn in het bijzonder.
24-10-2010 Familie de Jong Restauratie en behoud Tuinderswoning in Zwaag.
29-10-2011 Gemeente Hoorn Restauratie en behoud Oostereiland.
27-10-2012 Wit Wognum Schermerpanden.
26-10-2013 Familie Magnani Grote Oost 38.
26-10-2014 Firma Blokker Breed 22-24.
31-10-2015 Waarderingsprijs Geo Architecten renovatie verzorgingshuis Kaap Hoorn
31-10-2015 Foreestenhuis Foreestenhuis Grote Oost 43
15-10-2016 Botman Botman Winkelpand met woning Gedempte Turfhaven 13
14-10-2017 Familie Kooij Familie Kooij mbt Woonhuis Italiaanse Zeedijk 58
14-10-2017 Post Poddie Extra prijs Post Poddie
20-10-2018 Stadsherstel Stadsherstel voor Schoolsteeg 1-3
11-10-2019 OSG Voormalige Rijks HBS
14-12-2020 TPAGHA Diaconiehuis
03-11-2021 TPAGHA Nieuwland
23-04-2022 IJsselmeervereniging IJsselmeervereniging
22-04-2023 Dutchen Dutchen voor herbestemming Grote Kerk
20-04-2024 Familie Kooy Renovatie Keern 139