Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroepen - vrijwilligers

De vereniging heeft de medewerking van heel veel vrijwilligers.
In de loop der jaren heeft het vrijwilligerswerk geleid tot organisatie in werkgroepen.

Op de achterliggende pagina's (rechter menu) vindt u per groep een overzicht van de werkzaamheden, de namen van de vrijwilligers en de contactpersoon van bestuur en werkgroep.
U kunt zich aanmelden als vrijwilliger bij het Oost-Indisch Pakhuis, bij een werkgroeplid of digitaal door direct contact met ons op te nemen.

Vrijwilligersbeleid, zie Organisatie of Vrijwilligersbeleid

Onder de boompjes 22
Onder de boompjes 1920 - 1925. Rechts nr 22, nu het Oud Hoorn verenigingsgebouw.