Een eeuw lang actief voor Hoorns erfgoed

Werkgroep Beeldbeheer

Sinds eind november 2003 is in de organisatie van de vereniging Oud Hoorn een nieuwe werkgroep Beeldbeheer werkzaam. De werkgroep beeldbeheer inventariseert en archiveert het beeldmateriaal (m.n. foto's, dia's en prentbriefkaarten) van de vereniging en zorgt ervoor dat de collectie toegankelijk wordt voor derden.

Veermanskade en Hoofdtoren
Veermanskade en Hoofdtoren 1938

De Beeldbeheerwerkgroep bestaat uit:

  • José Beemsterboer , aanvullen en correcties in de database
  • Lena Bonte, scanwerk, beschrijvingen en contactpersoon voor de Stichting Historisch Zwaag
  • Joop Hermary en Loet Willebrands pakken de foto's en glasnegatieven in in archiefmateriaal, zodat het naar Westfries Archief kan.
  • Willy Wiggelaar, gastvrouw op dinsdagen, interne organisatie, achtergrond informatie en beschrijvingen
  • Diana van den Hoogen, coördineert, contactpersoon externe instanties (Westfries Archief en Geschiedenisbank NH), inkoop materiaal

Wat doet de Werkgroep Beeldbeheer?

Oud Hoorn bezit een tot nu toe onbekende hoeveelheid beeldmateriaal, voornamelijk foto's, prentbriefkaarten en dia's. De werkgroep inventariseert en archiveert de beeldcollectie in een aantal stappen: registreren (uniek nummer toekennen aan elk object), conserveren (de wijze van bewaren en verpakken van de collectie) en documenteren (beschrijven van de wetenswaardigheden).
- Het toegankelijk maken van de collectie, dat wil zeggen dat anderen ook de collectie kunnen bekijken, bestuderen en gebruiken (voor publicaties b.v.) hoort ook bij de taakstelling.

Moderne computertechnieken zoals fotoscan worden gecombineerd met degelijk handwerk om tot ontsluiting van de beeldcollectie te komen.
- Uiteindelijk moet een ieder zonder al te grote inspanning en zonder specialistische kennis "gewoon in de foto's van Oud Hoorn kunnen kijken".
Dat zou door het bezoeken van de presentatie in het Oost-Indisch Pakhuis kunnen zijn, maar voor geïnteresseerden in en buiten Hoorn ook 365 dagen per jaar en 24 uur per dag via internet. Evenals het bezoeken vanuit eigen omgeving van de presentatie in de Beeldcollectie op de website van de vereniging oudhoorn.geschiedenisbank-nh.nl
een samenwerkingsverband met Geschiedenisbank Noord Holland.

Contact / bereikbaarheid:

Alle dinsdagen in het Oost-Indisch Pakhuis telefonisch van 10-16 uur (0229) 273570 en persoonlijk afgeven van foto's o.i.d. Verder altijd via info@verenigingoudhoorn.nl

 

Lees het verslag:

Werkgroep Beeldheheer is gestart
Werkgroep Beeldheheer is gestart > Kwartaalblad 2004/3 blz 129-131 (ingekort)